System elektronicznego zarządzania dokumentami dla rządu | sX-Space.Government – system elektronicznego obiegu dokumentów dla organów władzy państwowej i samorządu terytorialnego, który zawiera organizacyjne i administracyjne funkcje,...
Центр предоставления административных услуг | sX-Space.Government: CŚUA предназначена для автоматизации приема запросов от граждан и юридических лиц на оказание административных услуг, их обработки и выдачи...
Государственный бюджет | sX-Space.Budget – электронная система взаимодействия города или других органов местного самоуправления с общественностью, направленная на вовлечение жителей в бюджетный процесс путем принятия...
Электронный архив документов | sX-Space.Archive – универсальная система хранения электронных документов, которая позволяет автоматизировать наиболее ответственные функции архивной деятельности, гарантирует безопасное, контролируемое и управляемое хранение,...
Единая система для местных петиций | sX-Space.Petitions – это автоматизированная система, позволяющая жителям города (села, района, территориальной общины, района) инициировать новые и поддерживать существующие обращения...
Управление контрактами | sX-Space.Contract  – современное решение для ведения договорной деятельности предприятия, позволяющее ускорить процессы согласования и подписания договорных документов, обеспечить их организованное и надежное...
Управление контрактами | sX-Space.Contract для Office 365 – современное решение для ведения договорной деятельности компании, позволяющее ускорить процессы согласования и подписания контрактных документов, обеспечить их...
Портал наблюдательного совета | sX-Space.Board – универсальное решение, предназначенное для оптимизации рабочего процесса органов управления компании – наблюдательного совета, правления, профильных комитетов, а также для...
Informacyjno-analityczne rozwiązania zostały zaprojektowane, aby zapewnić informacyjno-analityczne wsparcie decyzji menedżerskich. W systemach realizowane wzory do naśladowania dystrybucji praw dostępu użytkowników. Projekt decyzji może być wykonany...
База знаний – это автоматизированная система для создания, утверждения, публикации и организованного хранения всех нормативных и справочных материалов компании. Продукт предоставляет сотрудникам удобный доступ к...
Кабинет пользователя – единственная точка доступа сотрудников к внутреннему корпоративному пространству, обеспечивающая быстрый и легкий доступ ко всем задачам, процессам, документам, социальным сетям, системным модулям...
Портал государственных услуг и личный кабинет резидента – это информационный ресурс, призванный максимально упростить оказание административных и электронных услуг гражданам и юридическим лицам.
Корпоративный портал организации создает единое информационное пространство для совместной работы пользователей.
Applications and Services (автоматизация процессов) предоставляет Заказчику технологические решения для мониторинга, автоматизации, оптимизации и своевременного получения услуг путем формирования простых приложений в один клик.

Usługi

Alfresco Community Edition

W ramach kompleksowych usług możemy zaoferować pełen zakres prac przy wdrażaniu systemów i rozwiązań: przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia i projektu infrastruktury, opracowanie projektu architektonicznego, opracowanie i testowanie rozwiązań, przygotowanie środowiska, wdrożenie i konfiguracja, uruchomienie , utrzymanie, migracja do nowego systemu, integracja z innymi systemami. W ten sposób klient otrzymuje optymalne decyzje dotyczące kosztów i funkcjonalności na podstawie ostatnich osiągnięć w dziedzinie technologii informatycznych.

K2

soft Xpansion dostarcza standardowe i niestandardowe rozwiązania w zakresie technologii oprogramowania i platform Alfresco Community Edition, OpenText Documentum, Microsoft SharePoint, K2, sX Web Framework i powiązane technologie.

OpenText Documentum

Bogate doświadczenie w opracowywaniu i wdrażaniu rozwiązań dla przedsiębiorstw i organizacji sektora publicznego, sektora bankowego, przemysłu i organizacji handlowych, a także świadczy usługi outsourcingu tworzenia oprogramowania w tych i pokrewnych technologiach.

SharePoint/Office 365

System e-petycji zapewnia niezbędną skuteczność komunikacji między organem wykonawczym i obywatelami, przyczynia się do podwyższenia dyscypliny wykonawczej i przejrzystości rozpatrywania petycji

Testowanie

Jakość usług, które codziennie świadczymy klientom na całym świecie, potwierdza certyfikat zgodności z wymaganiami normy ISO 9001: 2015 „Systemy Zarządzania Jakością. Wymagania ”. Poziom bezpieczeństwa potwierdza certyfikat zgodności z wymaganiami normy ISO 27001 Bezpieczeństwo Informacji.

Klienci

ING Bank
ProCredit Bank
UKRSIBBANK
Globus Bank
PJSC Dongorbank
PJSC „Raiffeisen Bank Aval”
Piraeus Bank
TURBOGAS
Zgoda na zbieranie, przetwarzanie i przechowywanie Twoich danych osobowych oraz plików cookies
Dane służą do usprawnienia pracy z naszym serwisem oraz statystyk korzystania z serwisu przez odwiedzających. Informacje na temat wykorzystania Twoich danych znajdziesz na stronie «Polityka poufności» oraz «Cookies»
Skontaktować z nami Skontaktować z nami