Moduł „Przetwarzanie umów”: zaktualizowany elektroniczny system zarządzania dokumentami sX-Space.Business.

Jeden z modułów systemu – „Przetwarzanie kontraktów” został zaktualizowany w ramach autorskiego opracowania soft Xpansion – elektronicznego systemu zarządzania dokumentami sX-Space.Business, który powstał na platformie Alfresco Community Edition. Moduł pozwala zautomatyzować obsługę umów, dlatego jest bardzo istotny przy upraszczaniu pracy w firmie

Obecnie moduł obejmuje takie etapy jak: Stworzenie projektu umowy, Zatwierdzenie, Zakończenie, Ustalenie wyniku podpisania, Wysłanie kontraktu do kontrahenta, Zaznaczenie odbioru oryginału umowy, Ustalenie informacji o przechowywaniu, Ustalenie kontraktu do kontroli, Usunięcie kontroli, Archiwizacja dokumentu.

Zaktualizowana wersja modułu dodała nowe funkcje, które znacznie upraszczają i usprawniają pracę z kontraktami:

  • Możliwość stworzenia umowy według szablonu
  • Praca w systemie z kontraktem otrzymanym od kontrahenta
  • Współpraca przy umowie
  • Możliwość wyboru tras do uzgodnienia umowy i tworzenia tras w konstruktorze umowy
  • Obsługa pracy z urządzeniami mobilnymi, w tym nakładka EDS
  • Praca na podstawie umowy za pomocą komunikatorów internetowych (Telegram, Viber)
  • Kontrola umowy i możliwość ustawienia automatycznych komunikatów o decyzjach o przedłużeniu umowy

Oznacza to, że aktualizacja pozwala znacznie skrócić czas i uprościć pracę z umowami, zwiększyć wydajność pracowników, zapewnić bezpieczeństwo i niezawodność przechowywania informacji, a także ograniczyć prawa dostępu do dokumentów.

Przypomnijmy, że EDMS sX-Space.Business ze zaktualizowanym modułem „Przetwarzanie kontraktów” jest już z powodzeniem wykorzystywany przez Grupę Firm Niva Pereyaslavschina w swojej pracy.