Nasza firma po raz drugi wzięła udział w konferencji e-Governance w Tallinie

soft Xpansion po raz drugi wziął udział w dorocznej konferencji e-Governance w Tallinie.

Tym razem na dwudniowej konferencji reprezentowanych było ponad 30 cyfrowych ekspertów i liderów. Zdaniem zastępcy dyrektora Estońskiej Akademii E-Governance, Hannesa Astoka, konferencja była poświęcona problemom, z jakimi borykają się państwa w komunikacji i świadczeniu usług obywatelom w przestrzeni cyfrowej.

Nagrodę eGA otrzymała również Ukraina jako kraj, który poczynił postępy w rozwoju e-rządzenia i wdrażaniu technologii informatycznych dla bardziej wydajnej i przejrzystej administracji publicznej.

Konferencja została zorganizowana przez Akademię E-Governance we współpracy z estońskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych, rządem Szwecji, miastem Tallin oraz Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego, który z kolei wspiera wiele projektów e-administracji na całym świecie. Do takich projektów należą „Wsparcie elektronicznego zarządzania na Ukrainie”, „EGOV4UKRAINE”, w których wykonawcą jest soft Xpansion.