• Polityka poufności
  Osobą odpowiedzialna za sprawy związane z polityką poufności jest Dr. Juri Stern Koenigsallee 45 44789 Bochum info@soft-xpansion.com
 • PROSIMY, ABYŚCIE W PEŁNI I UWAŻNIE ZAPOZNALI SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI POLITYKI POUFNOŚCI!
  Niniejsza polityka poufności jest częścią ogólnych reguł i warunków soft Xpansion GmbH&Co. i dotyczy szczegółowych danych zbieranych na niniejszej stronie internetowej lub w sposób inny przez nas lub naszego partnera handlowego (Avangate BV, Prins Hendriklaan 26 II, 1075 BD, Amsterdam, Holandia). Jako użytkownik uzyskają Państwo w opisie polityki poufności wzsystkie konieczne informacje na temat tego, w jaki sposób i w jakim celu przez nas lub dostawców będących stroną trzecią są zbierane i wykorzystywane dane od Państwa otrzymane. Zbieranie, przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystanie danych są ściśle ograniczone przez postanowienia Federalnej Ustawy Niemców o ochronie danych osobowych (BDSG), ogólnych przepisów dotyczących ochrony danych (DSGVO), Ustawy o środkach telekomunikacji (TMG) oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Dbamy o zachowanie poufności Państwa danych osobowych i pracujemy w granicach określonych przez prawo. Dane są zbierane zupełnie dobrowolnie w miarę możliwości. Gwarantujemy najwyższy stopień bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, w szczególności ich poufność. W tym względzie zalecamy, by nie zapominali Państwo o ogólnych zagrożeniach związanych z wykorzystaniem Internetu. Bez dodatkowych środków bezpieczeństwa, w szczególności dotyczących poczty elektronicznej, dane Państwa nie będą chronione.
 • Dane osobowe
  Określenie “Dane osobowe” oznacza dane, które mogą być wykorzystane do identyfikacji poszczególnych podmiotów. Dane mogą być zbierane a przetwarzane przez naszą stronę internetową lub inne środki (za pośrednictwem poczty elektronicznej, służb wsparcia technicznego itp.). Dane osobowe, o których przekazanie możemy poprosić Państwo, mogą obejmować imię Państwa, nazwę pracodawcy, nazwę stanowiska, dział, prywatny i/lub służbowy adres poczty, adres poczty elektronicznej, numer telefonu i faksu. Żeby dokonać zakupu produktów lub uczestniczyć w innych przedsięwzięciach na naszej stronie internetowej, muszą Państwo przekazać nam swoje dane osobowe do naszej dyspozycji. Niektóre dane, o których przekazanie prosimy, są obowiązkowe, inne mogą być przesłane nam na własne życzenie. Jeżeli nie podadzą Państwo wszystkich wymaganych informacji, wtedy nie mogą Państwo złożyć swojego zamówienia lub wniosku.
 • Dostęp do danych osobowych a ich aktualizacja
  W przypadku zmian Państwa w danych osobowych można je aktualizować bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Dlatego prosimy o wysłanie nam maila lub rejestracje nowych danych. Zapraszamy do kontaktu z nami w razie pytań dotyczących danych przechowywanych przez nas.
 • Korzystanie ze zgromadzonych danych osobowych
  Dane przekazane przez Państwo, naszych autoryzowanych sprzedawców i dystrybutorów, partnerów lub osób trzecich będą przetwarzane i przechowywane głównie na serwerach w Niemcach. Periodycznie możemy zmieniać lokalizację serwerów bez uprzedniego zawiadomienia, w każdym razie jednak dane osobowe będą przechowywane i chronione zgodnie z niniejszą polityką poufności. soft Xpansion może je przechowywać, przetwarzać i przekazywać spółkom stowarzyszonym lub osobom trzecim do celów świadczenia następujących usług : • Rejestracja zleceń, w tym dokonanie płatności internetowych, do celów zawiadomienia o statusie Państwa zamówienia • tworzenie faktur • dostawa zamówionych wyrobów • zapewnienie wsparcia technicznego • Powiadamianie Państwa o aktualizacjach, ofertach specjalnych oraz nowych produktach, usługach i badaniach rynku • Udostępnianie Państwu najodpowiedniejszego contentu a ulepszenie korzystania ze strony internetowej • wypełnianie warunków określonych przepisami prawa • zapewnienie wykonania warunków niniejszej Umowy, w tym dochodzenia w sprawie ewentualnych naruszeń • we wszystkich innych celach prawnych • Pewne dane, na przykład, rodzaj wykorzystanych usług i dzienna liczba użytkowników mogą być korzystane przez firmę soft Xpansion w celach statystycznych, marketingowych oraz innych celach prawnych. Te dane będą zbierane w zagregowanej formie stateczniej bez identyfikacji poszczególnych podmiotów. Terminy dla automatycznego usunięcia Państwa danych będą uprzednio ustalone. Na przykład, dane rejestracyjne, które nie wymagają od nas żadnych informacji dodatkowych, będą usunięte z bazy danych po upływie 14 dni. Przekazujemy pewne szczególne dane naszemu Solution Partneru (soft Xpansion Ukraine Ltd., Kosmonavtov Av. 30а 21021 Winnica, Ukraina) do celów skorygowania błędów lub opracowania nowych funkcji.
 • Ochrona przetwarzanych danych
  Według własnych norm produkcji podjęła firma soft Xpansion działania do ochrony danych zgromadzonych na naszej stronie internetowej. Korzystamy z ekranów międzysieciowych a mianowicie certyfikatu Comodo SSL w celu ochrony szczegółowych danych osobowych. Jednak nikt nie może zagwarantować, że Państwa dane osobowe będą zawsze i w pełni chronione. Państwo także ponosi odpowiedzialność za poufność swoich danych osobowych oraz ich ochronę przed nieautoryzowanym dostępem. soft Xpansion może przechowywać Państwa dane osobowe podczas korzystania z niniejszej strony internetowej lub z produktów oraz w zakresie dozwolonym czy wymaganym zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. Nawet po usunięciu przez nas Państwa danych osobowych, mogą te dane być nadal przechowywane na wymiennych nośnikach lub w innych systemach.
 • Państwa prawa
  Państwo mają prawo do otrzymania bezpłatnych informacji dotyczących swoich danych osobowych, które są przez nas przechowywane. Te informacje obejmują źródło, odbiorcę i cel gromadzenia danych. Oprócz tego, firma soft Xpansion przyznaje Państwu prawo wnioskowania o poprawienie, blokowanie lub usunięcie danych. Te dane jednak nie obejmują tych danych, które muszą być przechowywane zgodnie z przepisami prawa lub które są konieczne do celów biznesowych. Dane są przechowywane na odrębnym wykazie, tak żeby można było je wyłączyć w każdej chwili. Jeżeli dane są zarejestrowane bez prawnego zobowiązania do archiwizacji, wtedy usuniemy Państwa dane osobowe na Państwa życzenie. Jeżeli istnieje zobowiązanie do archiwizacji, wtedy zablokujemy Państwa dane. Jeżeli, Państwa zdaniem, firma soft Xpansion bezprawnie zarejestrowała i przetworzyła dane, prosimy o złożenie szczegółowego pisma ze skargą przez tradycyjną pocztę na następujący adres: soft Xpansion GmbH & Co. KG Koenigsallee 45 44789 Bochum Niemcy za pośrednictwem poczty elektronicznej info@soft-xpansion.com W takim przypadku zobowiązujemy się do podjęcia wszystkich środków w celu rozpatrzenia przyczyn Państwa skargi oraz do ich usunięcia w razie potrzeby.
 • Państwa zgoda
  Państwo mogą swobodnie przesyłać osobowe informacje na adres firmy Soft Xpansion. Jednak jeżeli nie są przekazane wszystkie konieczne dane, wtedy jest możliwie, że niektóre działania nie mogą być wykonane (sporządzanie faktur bez adresu, na przykład, zakup oprogramowania bez imienia). Jeżeli zdecyduje się Państwo zapisać do newslettera, żeby otrzymywać informacji o ofertach specjalnych, nowych wersjach oprogramowania, wersjach produktów, danych marketingowych lub innych, wtedy Państwa adres e-mail podany przy rejestracji będzie zapisany na naszej stronie internetowej wraz ze wszystkimi informacjami w nich włączonymi. Korzystamy z tych informacji, żeby wysyłać Państwu powyższe wiadomości. W każdej chwili i bez żadnego wysiłku można zrezygnować z newlettera klikając na przycisk „Rezygnuję”. Jeżeli Państwo się zarejestrują na sprzecznych warunkach ( Państwo zaprenumerują newsletter, jednak tylko chcą otrzymywać informacje o produktach), wtedy będzie firma soft Xpansion dążyć do spełnienia Państwa życzeń.
 • Google web analytics
  Niniejsza witryna internetowa używa Google Analytics, internetowego serwisu analitycznego udostępnianego przez Google, Inc. («Google»). Google Analytics używa cookies, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez plik cookie (z uwzględnieniem Państwa IP) są przekazywane przez Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google wykorzystuje te informacje w celu oceny użytkowania witryny przez Państwo, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynie internetowej i korzystania z Internetu. Google udostępni te informacje również osobom trzecim, jeśli jest to dopuszczalnie ustawowo i o ile osoby trzecie będą przetwarzały te dane na zlecenie Google. Google nie będzie łączyć Państwa adresu IP z żadnymi innymi danymi posiadanymi przez Google. Można zrezygnować z korzystania plików cookies wybierając odpowiednie ustanowienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie ze wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając z niniejszej witryny internetowej wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych w sposób i w celach określonych poniżej.
 • Funkcja remarketingu Google lub “Podobni odbiorcy”
  Dostawca korzysta z funkcji GoogleInc. (“Google”) lub funkcji “Podobni odbiorcy” na stronie internetowej. Dostawca może korzystać z tej funkcji, żeby odesłać zwiedzających do strony internetowej z reklamą docelową poprzez wyświetlenie na ekranie reklamy związanej z interesami użytkowników strony internetowej dostawcy, kiedy oni zwiedzają inne strony internetowe w kontekstowej sieci medialnej Google. Google używa pliki cookies do przeanalizowania korzystania ze strony internetowej, co tworzy podstawę do stworzenia reklamy zorientowanej na interesy do wyświetlenia na ekranie. Google dokonuje to zapisując mały plik z kolejnością liczb w przeglądarkach użytkowników strony internetowej. Ten numer jest używany do zapisu odwiedzin strony internetowej i anonimowych danych dotyczących korzystania ze strony internetowej. Żadne dane osobowe związane z użytkownikami strony internetowej nie są zapisane. Jeżeli później zwiedzają Państwo inną stronę internetową w kontekstowej sieci medialnej Google, będzie dla Państwa wyświetlana reklama, która z dużym prawdopodobieństwem będzie dotyczyła obszarów produktów a informacji, które Państwo przed tym odwiedzali. Państwo może na zawsze dezaktywować używanie plików cookie przez Google klikając na link podany poniżej oraz po pobraniu i zastosowaniu podłączanego pluginu : https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=ru. Opcjonalnie mogą Państwo dezaktywować korzystanie z cookies przez osoby trzecie, przechodząc na stronę do odmowy korzystania z reklamy sieciowej pod adresem www.networkadvertising.org/choices/ i przekazując dodatkową informację konieczna do takiej odmowy. Mogą Państwo znaleźć więcej informacji o remarketingu Google i oświadczenie Google w sprawie ochrony danych pod adresem http://www.google.com/privacy/ads/.
 • Śledzenie konwersji Google AdWords
  Korzystamy się z internetowego oprogramowania reklamowego Google AdWords do śledzenia konwersji jako częścią Google AdWords. GoogleConversionTracking jest usługą analizy udostępnianej przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, „Google”). Jeśli klikną Państwo na reklamę wyświetlana przez Google, plik cookie ze śledzeniem konwersji będzie zapisany na Państwa komputerze. Te pliki cookie mają ograniczony czas ważności, one nie zawierają danych osobowych i dlatego nie są wykorzystane do identyfikacji szczególnych podmiotów. Jeśli zdwiedzą Państwo niektóre ze stron naszej witryny czas ważności pliku cookie się jeszcze nie zakończył, wtedy Google i my możemy stwierdzić, że kliknęli Państwo na reklamę i zostali doprowadzeni na tą stronę internetowa. Każdy klient Google AdWords ma swój własny plik cookie. W związku z powyższym nie ma możliwości śledzenia plików cookie za pośrednictwem stron internetowych klientów AdWords. Informacje uzyskane poprzez zastosowanie konwersji plika cookie jest wykorzystane do tworzenia statystyki konwersji dla klientów AdWords, która ma decydujące znaczenie dla śledzenia konwersji. Tak więc, klienci mogą stwierdzić całkowitą liczbę użytkowników, które kliknęli na reklamę i zostali doprowadzeni na stronę zawierającą tag śledzenia konwersji. Oni jednak nie otrzymują żadnych informacji, które mogłyby być wykorzystane dla identyfikacji użytkowników. Jeśli nie chcą Państwo uczestniczyć w śledzeniu, wtedy mogą Państwo odwołać swoją zgodę na śledzenie tej funkcji poprzez zakaz instalacji plików cookie za pomocą odpowiedniej konfiguracji w oprogramowaniu Państwa przeglądarki (funkcja wyłączenia). Mogą Państwo znaleźć więcej informacji i oświadczenie Google w sprawie ochrony danych pod adresem : http://www.google.com/policies/privacy/.
 • Łącza
  Nasza witryna internetowa może zawierać łącza do innych stron. Podkreślamy, że nie ponosimy odpowiedzialności za zachowanie poufności przez takie inne strony. Zalecamy, żeby nasi użytkownicy przeczytali deklaracje dotyczące polityki poufności na każdej stronie internetowej, która zbiera dane osobowe, po opuszczeniu naszej strony internetowej. Niniejsza deklaracja o polityce poufności dotyczy wyłącznie informacji zbieranych na niniejszej witrynie internetowej.
 • Pytania dotyczące polityki poufności i zmian
  Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej polityki poufności, prosimy o kontakt z nami pocztą e-mail: info@soft-xpansion.com lub zwykłą pocztą. soft Xpansion zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki poufności w każdym czasie. Nowsze wersje polityki poufności będą publikowane na stronie internetowej po odpowiednich ogłoszeniach. Opublikowano w sierpniu 2020 r.
Zgoda na zbieranie, przetwarzanie i przechowywanie Twoich danych osobowych oraz plików cookies
Dane służą do usprawnienia pracy z naszym serwisem oraz statystyk korzystania z serwisu przez odwiedzających. Informacje na temat wykorzystania Twoich danych znajdziesz na stronie «Polityka poufności» oraz «Cookies»
Skontaktować z nami Skontaktować z nami