Zrealizowane projekty

Zarządzanie dokumentami, Archiwizacja, BI, Sektor finansowy, MS SharePoint

Analityka biznesowa dla archiwum elektronicznego

2013 MS Silverlight, MS SharePoint
Opis Projektu

Elektroniczne archiwum spraw i operacji klientów na platformie MS SharePoint.

Funkcje
 • Rejestracja dokumentów
 • Wyszukiwanie spraw, tomów, dokumentów, w tym wyszukiwanie pełnotekstowe (według treści dokumentów)
 • Automatyczna konwersja dokumentów do formatu PDF / A
 • Skanowanie dokumentów papierowych, drukowanie kodów kreskowych, import dokumentów elektronicznych do archiwum, w tym dokumentów z podpisem cyfrowym
 • Obsługa importu i eksportu dokumentu elektronicznego w ASiC – formacie spełniającym wymagania UE
 • Kontrola operacji, tworzenie i zatwierdzanie aktów zniszczenia, przekazywanie spraw do oddziałów
 • Utworzenie świadectwa odbioru
 • Księga rachunkowa wpływów i rozporządzania dokumentami
 • Raport statystyczny w kontekście działów, nomenklatura spraw, dodatkowe dostosowywanie raportów, możliwość podłączenia projektanta raportów
 • Konfiguracja macierzy praw dostępu w kontekście struktury organizacyjnej, ról, nazewnictwa spraw
 • Obsługa elektronicznego podpisu cyfrowego (EDS) i kwalifikowanego podpisu cyfrowego (CEP)
 • Składniki do przesyłania strumieniowego i skanowania bez przesyłania strumieniowego.
Wyniki wdrożenia
 • Bezpieczne scentralizowane przechowywanie dokumentów klienta
 • Narzędzia do digitalizacji dokumentów papierowych (komponenty do skanowania strumieniowego i bez przesyłania strumieniowego, poprawa jakości zeskanowanych kopii, rozpoznawanie tekstu)
 • Dwukierunkowe integracje z wewnętrznymi systemami bankowymi (ABS, Data Marts)
 • Ponad 20 zautomatyzowanych procesów biznesowych do administrowania transakcjami kredytowymi i zautomatyzowanych stacji roboczych dla pracowników zaplecza