Zrealizowane projekty

Zarządzanie procesami biznesowymi, Zarządzanie personelem, Zarządzanie dokumentami, BI, Sektor finansowy

Archiwum spraw klientów

2011 EMC Documentum
Opis Projektu

System pozwala zautomatyzować procesy przekazywania dokumentów z oddziału banku, przetwarzania, przechowywania i wyszukiwania dokumentów bankowych, a także segregować poziomy dostępu do informacji atrybutywnych i treści dokumentów na poziomie oddziałów, dyrekcji regionalnych i banku centralnego podziały.

Funkcje
 • Automatyzacja etapu Time to Yes (podejmowania decyzji) procesu kredytowego – tworzenie i wypełnianie danych wniosku kredytowego, rozpatrywanie przez służby i akceptacja
 • Elastyczne ustalanie trasy procesu biznesowego na podstawie danych z wniosku kredytowego i żądanych warunków kredytu
 • Automatyzacja etapu „Time to Money” (dokumentowanie kredytu) procesu kredytowego – powszechne akceptowanie i podpisywanie umowy kredytowej, zastawu, poręczeń, w tym podpisu elektronicznego
 • Podsystem utrzymania aktualnych warunków umów kredytowych, wskaźniki monitoringu, harmonogram sprawdzania zabezpieczeń
 • Agregacja i wizualizacja raportów analitycznych dla klientów, grup klientów, prowadzenie „historii kredytowej” kredytobiorców
 • Utworzenie funkcji kontrolnej w procesach obsługi wniosków kredytowych
 • Generowanie raportów o statusie akceptacji niektórych dokumentów i regularne wysyłanie takich raportów do menedżerów
 • Integracja z innymi systemami i usługami bankowymi w celu uporządkowania koncepcji „pojedynczego klienta”
 • Elastyczne zróżnicowanie praw dostępu w zależności od roli i stanowiska pracownika, jednostki strukturalnej, typu dokumentu, segmentu klienta
 • Podsystem do obliczania wskaźników kredytowych, współczynników wypłacalności i zabezpieczeń
 • Scentralizowane repozytorium informacji o grupach firm, pożyczkobiorcach, wnioskach kredytowych i wskazaniach, limitach kredytowych, kowenantach, obiektach zabezpieczeń; wszystkie informacje są przechowywane centralnie i dostępne dla użytkowników zgodnie z ich władzą publiczną
 • Wyszukiwanie dokumentów w repozytorium po różnych atrybutach, możliwość eksportu wyników do formatu MS Excel
Wyniki wdrożenia
 • Archiwum zawiera około  10 milionów dokumentów
 • Z archiwum pracuje jednocześnie do  1500 użytkowników
 • System działa z sukcesem w Banku od  5 lat
 • W ramach projektu zaimplementowano dwukierunkową integrację z systemem ABS na platformie SAP, która pozwala zarówno na aktualizację informacji w archiwum danymi z ABS, jak i na wykorzystanie archiwum z systemu frontowego do podstawowa identyfikacja klientów
 • Scentralizowano pracę zaplecza banku
 • Osiągnięto znaczne oszczędności dzięki liczbie personelu zatrudnionego przy operacjach dokumentacyjnych
 • Osiągnięto znaczne zmniejszenie powierzchni przeznaczonej na przechowywanie archiwów

Archiwum dokumentacji normatywnej i referencyjnej: „Drzewo wiedzy”

2011 EMC Documentum
Opis Projektu

Jest to zautomatyzowany system tworzenia, zatwierdzania, publikacji i uporządkowanego przechowywania wszystkich materiałów regulacyjnych i referencyjnych firmy, który umożliwia pracownikom wygodny dostęp do aktualnej wersji dokumentów regulacyjnych i administracyjnych, informacji referencyjnych, materiałów szkoleniowych, typowych szablonów i tym podobne.

Funkcje
 • Wielopoziomowe repozytorium dokumentów referencyjnych z elastycznym zróżnicowaniem praw dostępu do dokumentów w zależności od roli i stanowiska pracownika, rodzaju dokumentu (publiczny lub niepubliczny), jego rodzaju i stanu
 • Tworzenie dokumentów normatywnych i referencyjnych za pomocą szablonów z automatycznym wypełnianiem pól szablonów na podstawie informacji wprowadzonych w elektronicznej formie dokumentu
 • Automatyczna publikacja dokumentu zatwierdzonego w systemie workflow (np. Zamówienia, zamówienia itp.) W odpowiednim miejscu w strukturze Drzewa Wiedzy, w zależności od atrybutów dokumentu
 • Wsparcie dla własnych procesów zatwierdzania i publikacji dokumentów bezpośrednio w Drzewie Wiedzy, możliwość podpisywania zatwierdzonych dokumentów CEP i EDS
 • Funkcjonalność dwukierunkowych połączeń (linków) między różnymi dokumentami
 • Automatyczny system kontroli synchronizacji ważności dokumentów. Możliwość automatycznego wysyłania wiadomości i zadań do odpowiedzialnych pracowników na koniec okresu ważności dokumentu
Wyniki wdrożenia
 • Uzyskanie dostępu do aktualnych wersji zamówień, zamówień, szablonów dokumentów roboczych i materiałów szkoleniowych dotyczących produktów bankowych
 • Rozwiązanie zostało uznane za najbardziej przydatne wdrożenie IT roku 2011 w banku

Zarządzanie zleceniami naprawy

2011 EMC Documentum
Opis Projektu

Dostarcza rozwiązania technologiczne do monitorowania, automatyzacji, optymalizacji i terminowego odbioru usług poprzez tworzenie prostych zapytań typu „za jednym kliknięciem”.

Funkcje

Automatyzacja całego cyklu składania wniosków o wykonanie prac naprawczych na terenie banku.

Wyniki wdrożenia
 • Cały cykl obsługi wniosków o prace remontowe w siedzibie banku został zautomatyzowany, w tym
 • Inicjacja wniosku
 • Koordynacja wniosku i zatwierdzenie kosztorysu naprawy
 • Monitorowanie realizacji prac naprawczych
 • Generowanie raportów analitycznych z prac naprawczych

Zarządzanie negocjacjami umów działu zakupów i administracji banku

2011 EMC Documentum
Opis Projektu

Rozwiązanie do prowadzenia działań kontraktowych przedsiębiorstwa, które pozwala przyspieszyć procesy zatwierdzania i podpisywania dokumentów kontraktowych, zapewnić ich systematyczne i rzetelne przechowywanie oraz zautomatyzować procesy akredytacji kontrahentów.

Funkcje
 • Prowadzenie katalogu wykonawców, proces weryfikacji i akredytacji wykonawcy
 • Automatyczne przypomnienie o ponownej akredytacji kontrahenta
 • Obsługa standardowych i niestandardowych szablonów dokumentów kontraktowych oraz tras do ich akceptacji / podpisania
 • Automatyczne wyznaczanie trasy przejazdu dokumentu w zależności od rodzaju umowy, kwoty, waluty lub innych warunków
 • Możliwość „zdalnego” (poza biurem) wykonywania funkcji koordynacyjnych
 • Wsparcie dla wspólnej, jednoczesnej edycji dokumentu przez osoby zatwierdzające, dodawania komentarzy i załączania dodatkowych plików w trakcie procesu akceptacji
 • Naprawianie wszystkich akcji w historii dokumentu, kontrola nad wersjonowaniem i rewizjami dokumentów
 • Wsparcie dla automatycznego i ręcznego generowania numerów ewidencyjnych dokumentów kontraktowych według określonych reguł
 • Szybkie wyszukiwanie dokumentów w systemie według różnych atrybutów
 • Śledzenie stanów, terminów i przebiegu realizacji zobowiązań umownych, z funkcją przypomnień i możliwością automatycznego odnowienia
Wyniki wdrożenia
 • Procesy tworzenia i obsługi wniosków w sprawach z obszaru odpowiedzialności administratorów umów bankowych
 • Opracowywanie umów
 • Negocjowanie umów i rejestracja podpisanych umów
 • Wyszukiwanie i dostęp do wynegocjowanych i podpisanych umów
 • Tworzenie raportów analitycznych