Opracowanie rozwiązań na platformie Alfresco

Tworzenie rozwiązań portalowych, portali korporacyjnych/wewnętrznych portali korporacyjnych, portali organów kolegialnych/rad nadzorczych, lokali projektowych

Automatyzacja wewnętrznego obiegu dokumentów dla biznesu i władz państwowych. Funkcjonał klasycznego systemu elektronicznego obiegu dokumentów „z pudełka” (wchodzące, wychodzące, wewnętrzne) wykonany w nowoczesnym wzornictwie, wygony klient sieci Web, wzornictwo przystosowane do pracy na urządzeniach mobilnych. Potężny konstruktor procesów pozwalający pracownikom Zleceniodawcy na samodzielne opracowanie marszrut procesów biznesowych

Pełna obsługa podpisu cyfrowego/podpisu elektronicznego, tworzenie systemów elektronicznego obiegu dokumentów. Integracja z zewnętrznymi dostawcami systemu elektronicznego obiegu dokumentów

Automatyzacja nietrywialnych procesów produkcyjnych i organizacyjnych firmy na platformie Alfresco. Integracja z systemami wewnętrznymi firmy (ERP, HR, służbami katalogów, stronami i in.), zewnętrznymi serwisami IT i rozwiązaniami

Tworzenie archiwów, w tym – archiwów dokumentacji normatywno-informacyjnej, baz wiedzy, archiwów dokumentacji projektowo-konstruktorskiej, baz kontrahentów, archiwów spraw klienckich dla banków

Pełna automatyzacja działalności opartej na umowie – obsługa typowych i nietypowych umów, umów dodatkowych, wspólnej pracy z dokumentami elektronicznymi, wersjonowanie i funkcjonał porównania wersji dokumentu, obsługa podpisu cyfrowego/podpisu elektronicznego, integracja z wewnętrznymi systemami księgowymi i ewidencyjnymi

Opracowanie produktów niestandardowych o niestandardowym interfejsie i wysokim poziomie usability, rozwiązań dla urządzeń mobilnych integrowanych z systemami obiegu dokumentów. Tworzenie chatbotów do różnych botplatform ułatwiających współdziałanie z systemem elektronicznego obiegu dokumentów

Projektowanie, opracowanie i wdrożenie wysoko obciążonych rozwiązań zabezpieczających wysoką dostępność serwisów. Wdrożenie rozwiązań we własnych środowiskach Zleceniodawcy, w prywatnych, publicznych i hybrydowych „chmurach”, wewnętrznych centrum danych

Audyt istniejących rozwiązań, zalecenia na temat optymalizacji wydajności, ulepszenia usability

Security – testowanie rozwiązań, generowanie zaleceń co do ulepszenia ochronności stron

Obsługa aktualnych rozwiązań, modernizacja, migracja na nowe wersje platformy

Dlaczego warto z nami pracować?

Alfresco Community Edition
Ponad 10 lat doświadczenia w pracy z platformą
Alfresco Community Edition
Wszyscy nasi specjaliści mają duże doświadczenie w zakresie opracowania i wdrożenia systemów na platformie Alfresco
Alfresco Community Edition
Opracowane zostały własne gotowe systemy elektronicznego obiegu dokumentów dla władz państwowych sX-Space.Government i biznesu sX-Space.Business umożliwiające automatyzację podstawowych procesów z minimalnymi nakładami pracy. Funkcjonalność systemów pokrywa zakres podstawowych procesów biznesowych organizacji oraz umożliwia dostosowanie procesów biznesowych i systemów zgodnie z wymaganiami Zleceniodawcy
Alfresco Community Edition
Doświadczenie w zakresie projektowania wysoko obciążonych systemów (do 6 000 jednocześnie pracujących użytkowników)
Alfresco Community Edition
Pełen zakres usług związanych z opracowaniem i wdrożeniem – od badania oraz sporządzenia wymagań biznesowych do wdrożenia i obsługi rozwiązania
Alfresco Community Edition
Własna infrastruktura do zarządzania projektami
Zgoda na zbieranie, przetwarzanie i przechowywanie Twoich danych osobowych oraz plików cookies
Dane służą do usprawnienia pracy z naszym serwisem oraz statystyk korzystania z serwisu przez odwiedzających. Informacje na temat wykorzystania Twoich danych znajdziesz na stronie «Polityka poufności» oraz «Cookies»
Skontaktować z nami Skontaktować z nami