Opracowanie rozwiązań na platformie K2

Automatyzacja procesów produkcyjnych i organizacyjnych Zleceniodawcy na platformie K2. Projektowanie i opracowanie interfejsu niestandardowego na platformie K2 SmartForms.

Opracowanie serwisów K2 do połączenia z wewnętrznymi systemami (ERP, księgowymi, systemami HR, systemami ECM, rozwiązaniami na platformie Sharepoint/Office 365), wewnętrznymi serwisami i służbami (YouControl, bazami historii kredytowych itp.). Integracja rozwiązań z systemami elektronicznego obiegu dokumentów.

Posiadanie dużej ilości gotowych rozwiązań w zakresie automatyzacji procesów wewnętrznego i administracyjnego obiegu dokumentów, procesów HR, procesów produkcyjnych, możliwość szybkiego ustawienia aktualnych procesów zgodnie z potrzebami Zleceniodawcy.

Opracowanie rozwiązań z niestandardowym interfejsem, produktów przystosowanych do wyświetlania na urządzeniach mobilnych. Ustawianie stylów interfejsowych (skórek) zgodnie z brandbookami Zleceniodawców, opracowanie własnych elementów wizualnych zarządzania K2.

Tworzenie integrowanych z rozwiązaniami na K2 botów dla różnych bot-platform ułatwiających współpracę użytkowników z systemami informacyjnymi.

Obserwowanie środowiska Zleceniodawcy, rejestracja i opracowanie incydentów K2.

Szkolenie specjalistów Zleceniodawcy, udział w tworzeniu na stronie Zleceniodawcy centrum kompetencji w zakresie technologii K2.

Doświadczenie w zakresie wdrożenia wysoko obciążonych rozwiązań wysokiej dostępności, budowa planów awaryjnego odzyskiwania danych.

Wdrożenie rozwiązań na własnych środowiskach Zleceniodawcy, w prywatnych, publicznych i hybrydowych „chmurach”, wewnętrznych centrum danych.

Przeprowadzenie migracji aktualnych rozwiązań na nowe wersje platformy K2, optymalizacja wydajności istniejących rozwiązań.

Dlaczego warto z nami pracować?

K2
Wszyscy specjaliści na platformie K2 – certyfikowani deweloperzy, nasza firma ma status partnera K2
K2
Ponad 20 skutecznie zrealizowanych projektów, posiadanie własnych produktów opracowanych na platformach K2
K2
Doświadczenie w zakresie projektowania wysoko obciążonych systemów (do 10 000 jednocześnie pracujących użytkowników)
K2
Ekspertyza i posiadanie gotowych rozwiązań (dla branży finansowej, energetycznych grup kapitałowych, firm zarządzających, rolniczych grup kapitałowych), które można łatwo adaptować dla potrzeb Zleceniodawcy
K2
Pełen zakres usług związanych z opracowaniem i wdrożeniem – od badania oraz sporządzenia wymagań biznesowych do wdrożenia i obsługi rozwiązania
K2
Funkcjonalność systemów pokrywa zakres podstawowych procesów biznesowych organizacji oraz umożliwia dostosowanie procesów biznesowych i systemów zgodnie z wymaganiami Zleceniodawcy
K2
Własna infrastruktura do zarządzania projektami
Zgoda na zbieranie, przetwarzanie i przechowywanie Twoich danych osobowych oraz plików cookies
Dane służą do usprawnienia pracy z naszym serwisem oraz statystyk korzystania z serwisu przez odwiedzających. Informacje na temat wykorzystania Twoich danych znajdziesz na stronie «Polityka poufności» oraz «Cookies»
Skontaktować z nami Skontaktować z nami