Opracowanie rozwiązań na platformie Sharepoint (on-premise, Office 365)

Tworzenie rozwiązań portalowych wewnętrznych portali korporacyjnych, portali organów kolegialnych/rad nadzorczych, lokali projektowych. Brandowanie rozwiązań, opracowanie rozwiązań z uwzględnieniem wzornictwa korporacyjnego Zleceniodawcy

Automatyzacja wewnętrznego i administracyjnego obiegu dokumentów, zarządzania działalnością opartą na umowie, obiegu dokumentów z zewnętrznymi kontrahentami (w tym integracja z systemami elektronicznego obiegu dokumentów)

Automatyzacja procesów HR – uzgodnienie urlopów i wykazu etatów, zwolnień, przeniesień pracownika na inne stanowisko, zgłoszeń o pozyskiwaniu personelu, szkoleń i in. Blok adaptacji nowych pracowników

Tworzenie archiwów, w tym – archiwów dokumentacji normatywno-informacyjnej, baz wiedzy, archiwów dokumentacji projektowo-konstruktorskiej, baz kontrahentów, archiwów spraw klienckich

Opracowanie produktów niestandardowych o niestandardowym interfejsie i wysokim poziomie usability, całkowita adaptacja rozwiązań dla urządzeń mobilnych. Tworzenie czatbotów integrowanych z systemami korporacyjnymi (wyszukiwanie informacji o pracownikach, dokumentów, uzyskanie wykazu zadań, uzgodnienie/wykonanie zadań, złożenie zgłoszeń przez pracowników o charakterze produkcyjnym i organizacyjnym)

Opracowanie rozwiązań integracyjnych do współdziałania z krajobrazem korporacyjnym Zleceniodawcy – ERP, systemami HR, portalami, służbami katalogów i in., a także zewnętrznymi służbami – YouControl, Archiwum historii kredytowych i in.

Automatyzacja osobnych produkcyjnych procesów biznesowych firm na platformie SharePoint, w tym SharePoint Online/ Office 365

Opracowanie rozwiązań analityki biznesowej na bazie platformy Microsoft Power BI – doświadczenie w zakresie tworzenia kompleksowych systemów analitycznych agregujących informację z setek źródeł z obsługą skomplikowanych algorytmów oczyszczenia i post przetwarzania danych. Budowa nietrywialnych sprawozdań i paneli analityki biznesowej, opracowanie własnych widżetów do wizualizacji danych

Audyt istniejących rozwiązań, zalecenia na temat optymalizacji wydajności, ulepszenia usability

Security – testowanie rozwiązań, generowanie zaleceń co do ulepszenia ochronności stron

Obsługa istniejących rozwiązań, modernizacja, migracja na nowe wersje platformy/przeniesienie on-premise rozwiązań do infrastruktury chmurowej

Dlaczego warto z nami pracować?

SharePoint/Office 365
Ponad 10 lat doświadczenia w pracy z platformą SharePoint
SharePoint/Office 365
Wszyscy specjaliści na platformie SharePoint – certyfikowani deweloperzy, nasza firma ma status silver partnera Microsoft
SharePoint/Office 365
Ponad 30 skutecznie zrealizowanych projektów, posiadanie własnych produktów opracowanych na platformach Sharepoint
SharePoint/Office 365
Doświadczenie w zakresie projektowania wysoko obciążonych systemów (do 15 000 jednocześnie pracujących użytkowników)
SharePoint/Office 365
Ekspertyza i posiadanie gotowych rozwiązań (dla branży finansowej, energetycznych grup kapitałowych, firm zarządzających, rolniczych grup kapitałowych), które można łatwo adaptować dla potrzeb Zleceniodawcy
SharePoint/Office 365
Pełen zakres usług związanych z opracowaniem i wdrożeniem – od badania oraz sporządzenia wymagań biznesowych do wdrożenia i obsługi rozwiązania
SharePoint/Office 365
Funkcjonalność systemów pokrywa zakres podstawowych procesów biznesowych organizacji oraz umożliwia dostosowanie procesów biznesowych i systemów zgodnie z wymaganiami Zleceniodawcy
SharePoint/Office 365
Własna infrastruktura do zarządzania projektami
Zgoda na zbieranie, przetwarzanie i przechowywanie Twoich danych osobowych oraz plików cookies
Dane służą do usprawnienia pracy z naszym serwisem oraz statystyk korzystania z serwisu przez odwiedzających. Informacje na temat wykorzystania Twoich danych znajdziesz na stronie «Polityka poufności» oraz «Cookies»
Skontaktować z nami Skontaktować z nami