Testowanie oprogramowania

Specjaliści laboratorium testowego firmy świadczą usługi w zakresie niezależnego testowania produktów programowych
 • Testowanie funkcjonalne i regresywne
 • Testowanie interfejsu graficznego użytkownika, usability
 • Testowanie stresowe
 • Testowanie wydajnościowe i obciążeniowe
 • Testowanie bezpieczeństwa informacyjnego

Posiadamy duże doświadczenie w zakresie testowania procesów biznesowych, opracowania specyfikacji testowych, scenariuszy testowania i przypadków testowych, a także wykorzystania różnych systemów rejestracji wad.

Testowanie funkcjonalne

Nasza firmy świadczy pełen zakres usług związanych z testowaniem funkcjonalnym oprogramowania, w tym sporządzenie przypadków testowych (test cases), przeprowadzenie (w tym – regularne) testów w takich kierunkach:

 • Ergonomiczności i wygodności użytkowania
 • Zgodności z wymaganiami funkcjonalno-technicznymi
 • Bezpieczeństwa i ochrony przed niesankcjonowanym wykorzystaniem
 • Poprawności i kompletności dokumentacji o kompleksie programowym

Jako składniki testowania funkcjonalnego również przeprowadzamy:

 • Testowanie komponentów
 • Testowanie regresywne
 • Testowanie akceptacyjne
 • Smoke testy

W celu automatyzacji operacji rutynowych testowania specjaliści naszej firmy wykorzystują środki testowania automatycznego (QTP, Selenium) – polecamy opracowanie testów automatycznych wraz z opracowaniem oprogramowania.

Testowanie obciążeniowe
 • Opracowanie i uzgodnienie ze Zleceniodawcą scenariuszy testowych
 • Tworzenie skryptów z automatyzacji testów obciążeniowych (НP LoadRunner, JMetter) i przeprowadzenia testowania obciążeniowego
 • Opracowanie skryptów w celu generacji dużej ilości danych testowych
 • „Pomiar” wydajności systemu w różnych warunkach obciążenia i scenariuszy kombinowanych, przeprowadzenie testów przeciążeniowych
 • Diagnostyka „wąskich miejsc” systemu, przekazanie zaleceń co do zwiększenia wydajności
 • Wyznaczenie granicznych wskaźników wydajności systemu
 • Przeprowadzenie regularnych testów obciążeniowych w celu zapobiegania degradacji wydajności systemu
 • Przeprowadzenie testów w zakresie odporności systemu na uszkodzenia – imitacja błędów na różnych poziomach systemu pod wysokim obciążeniem w celu śledzenia możliwości systemu w zakresie zabezpieczenia odporności na uszkodzenia
 • Wyznaczenie stopnia skalowalności systemu
 • Wdrożenie monitoringu wydajności jako części eksploatacji przemysłowej wysoko obciążonych systemów, opracowanie oraz wdrożenie procesu zarządzania zdolnościami produkcyjnymi

Dlaczego warto z nami pracować?

Testowanie
Ekipa zawodowców posiadająca duże doświadczenie w zakresie testowania zarówno własnych produktów firmy (średnie doświadczenie zawodowe specjalistów laboratorium testowego – 6 lat), jak i realizacji prac w obrębię testowania oprogramowania na zlecenie
Testowanie
Możliwość elastycznego poszerzenia pula zasobów do testowania (do 10 osób)
Testowanie
Testowanie produktów Desktop pod Windows, aplikacji mobilnych
Testowanie
Testowanie produktów niskiego poziomu (firewalls, antywirusy)
Testowanie
Testowanie produktów Entertainment
Testowanie
Testowanie aplikacji sieci Web dla sektora enterprise (banki, firmy ubezpieczeniowe, duże grupy kapitałowe i grupy firm). Ponad 8-roczne doświadczenie w zakresie testowania aplikacji korporacyjnych o wysokiej wydajności, ponad 20 potężnych projektów dotyczących testowania obciążeniowego i optymalizacji systemów
Testowanie
Testowanie produktów ze słabo sformalizowanymi wymaganiami biznesowymi
Testowanie
Tworzenie kompleksowych skryptów obciążeniowych (30 różnych rol skryptów) i przeprowadzenie testów obciążeniowych w celu imitacji pracy 12 tysięcy użytkowników systemu bankowego zawierającego dane o 5 milionach klientów w ciągu 10 godzin. W wyniku projektu, który trwał miesiąc, wydajność – czas wykonania krytycznie ważnych operacji biznesowych – został ulepszony o 5-100 razy, system osiągnął obciążenie projektowe
Testowanie
Projekt o długości 3 lata dotyczący monitoringu wydajności wysoko obciążonego systemu bankowego (architektura trzypoziomowa, 25 serwerów w składzie kompleksu obliczeniowego). W okresach szczytowych obciążenie systemu zwiększyło się do 50 razy, brak błędów w pracy
Testowanie
Optymalizacja wysoko obciążonego systemu bankowego W wyniku szeregu prac optymalizacyjnych system umożliwił obsługę na istniejącym urządzeniu pięć razy więcej jednocześnie pracujących użytkowników
Zgoda na zbieranie, przetwarzanie i przechowywanie Twoich danych osobowych oraz plików cookies
Dane służą do usprawnienia pracy z naszym serwisem oraz statystyk korzystania z serwisu przez odwiedzających. Informacje na temat wykorzystania Twoich danych znajdziesz na stronie «Polityka poufności» oraz «Cookies»
Skontaktować z nami Skontaktować z nami