MS SharePoint
Wnioski i usługi (automatyzacja procesów)
Applications and Services (автоматизация процессов) предоставляет Заказчику технологические решения для мониторинга, автоматизации, оптимизации и своевременного получения услуг путем формирования простых приложений в один клик.
sX-Space.Contract for Office 365
Управление контрактами | sX-Space.Contract для Office 365 – современное решение для ведения договорной деятельности компании, позволяющее ускорить процессы согласования и подписания контрактных документов, обеспечить их организованное и надежное хранение, автоматизировать...
Portal korporacyjny
Корпоративный портал организации создает единое информационное пространство для совместной работы пользователей.
sX- Space.Business for Office 365
Система электронного документооборота для бизнеса: Office 365 | sX- Space.Business для Office 365 – система электронного документооборота в облаке SharePoint Online и Office 365. Система включает классический документооборот и базовые...
sX-Space.Petitions
Единая система для местных петиций | sX-Space.Petitions – это автоматизированная система, позволяющая жителям города (села, района, территориальной общины, района) инициировать новые и поддерживать существующие обращения в органы местного самоуправления. На...
Zarządzanie procesami HR
Управление кадровыми процессами – электронная система, которая автоматизирует и включает в себя процессы управления персоналом, – заявление о поиске, обучении, переводе в другое подразделение, справка с места работы, заявление на...
Baza wiedzy
База знаний – это автоматизированная система для создания, утверждения, публикации и организованного хранения всех нормативных и справочных материалов компании. Продукт предоставляет сотрудникам удобный доступ к актуальным версиям нормативно-правовых документов, справочной...
sX-Space.Budget
Государственный бюджет | sX-Space.Budget – электронная система взаимодействия города или других органов местного самоуправления с общественностью, направленная на вовлечение жителей в бюджетный процесс путем принятия решения о распределении части средств...
sX-Space.Board
Портал наблюдательного совета | sX-Space.Board – универсальное решение, предназначенное для оптимизации рабочего процесса органов управления компании – наблюдательного совета, правления, профильных комитетов, а также для обеспечения эффективного принятия решений и...

Usługi

Alfresco Community Edition

W ramach kompleksowych usług możemy zaoferować pełen zakres prac przy wdrażaniu systemów i rozwiązań: przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia i projektu infrastruktury, opracowanie projektu architektonicznego, opracowanie i testowanie rozwiązań, przygotowanie środowiska, wdrożenie i konfiguracja, uruchomienie , utrzymanie, migracja do nowego systemu, integracja z innymi systemami. W ten sposób klient otrzymuje optymalne decyzje dotyczące kosztów i funkcjonalności na podstawie ostatnich osiągnięć w dziedzinie technologii informatycznych.

K2

soft Xpansion dostarcza standardowe i niestandardowe rozwiązania w zakresie technologii oprogramowania i platform Alfresco Community Edition, OpenText Documentum, Microsoft SharePoint, K2, sX Web Framework i powiązane technologie.

OpenText Documentum

Bogate doświadczenie w opracowywaniu i wdrażaniu rozwiązań dla przedsiębiorstw i organizacji sektora publicznego, sektora bankowego, przemysłu i organizacji handlowych, a także świadczy usługi outsourcingu tworzenia oprogramowania w tych i pokrewnych technologiach.

SharePoint/Office 365

System e-petycji zapewnia niezbędną skuteczność komunikacji między organem wykonawczym i obywatelami, przyczynia się do podwyższenia dyscypliny wykonawczej i przejrzystości rozpatrywania petycji

Testowanie

Jakość usług, które codziennie świadczymy klientom na całym świecie, potwierdza certyfikat zgodności z wymaganiami normy ISO 9001: 2015 „Systemy Zarządzania Jakością. Wymagania ”. Poziom bezpieczeństwa potwierdza certyfikat zgodności z wymaganiami normy ISO 27001 Bezpieczeństwo Informacji.

Klienci

ING Bank
ProCredit Bank
UKRSIBBANK
Globus Bank
PJSC Dongorbank
PJSC „Raiffeisen Bank Aval”
Piraeus Bank
TURBOGAS
Zgoda na zbieranie, przetwarzanie i przechowywanie Twoich danych osobowych oraz plików cookies
Dane służą do usprawnienia pracy z naszym serwisem oraz statystyk korzystania z serwisu przez odwiedzających. Informacje na temat wykorzystania Twoich danych znajdziesz na stronie «Polityka poufności» oraz «Cookies»
Skontaktować z nami Skontaktować z nami