Zarządzanie procesami kredytowymi | sX-Space.Сredit – to narzędzie umożliwiające automatyzację procesów przygotowania, rozpatrzenia i uchwalenia w zakresie udzielania kredytów, podpisania umów przez organizację z innymi podmiotami prawnymi lub fizycznymi. System składa się z procesów stworzenia zgłoszenia kredytowego, uchwalenia i rozpatrzenia przez służby, a także uchwalenia oraz podpisania umów kredytowych i umów zastawu.

System przeznaczony jest dla instytucji finansowych i firm, które zabezpieczają własny rozwój za pośrednictwem mechanizmów kredytowania.

Wdrożenie systemu Zarządzania procesami kredytowymi | sX-Space.Сredit zabezpieczy przezroczyste współdziałanie jednostek zleceniodawcy w trakcie pracy nad zgłoszeniami, zwiększy dyscyplinę wykonawczą, bezpieczeństwo i niezawodność przechowywania informacji, pozwoli na podział praw dostępu, uniemożliwi ryzyka utraty i zwiększy skuteczność procesu kredytowego organizacji w całości.

Funkcje:

Automatyzacja etapu Time to Yes (podejmowanie decyzji) procesu kredytowego – stworzenie i wypełnienie wniosku kredytowego, rozpatrzenie informacji przez służby i uchwalenie

Podsystem obliczenia wskaźników kredytowych, współczynników wypłacalności i zabezpieczenia

Elastyczne określenie marszruty odbywania się procesu biznesowego na podstawie danych wniosku kredytowego i wymaganych warunków kredytowania

Automatyzacja pracy komitetu kredytowego (opcjonalnie) – tworzenie porządku obrad, wniosków do rozpatrzenia, czasu zebrań i przypomnień, elektroniczny podsystem głosowania, spisanie protokołu decyzji za pomocą wzorów, drukowanie dokumentów

Automatyzacja procesu „Time to Money” (udokumentowane udzielenie kredytu) procesu kredytowego – uniwersalne uchwalenie i podpisanie umowy kredytowej, umów zastawu, poręczenia, w tym z podpisem cyfrowym

Podsystem obsługi aktualnych warunków umów kredytowych, monitorowanie wskaźników, terminów sprawdzenia zabezpieczenia

Agregowanie i wizualizacja raportów analitycznych według klientów, grup klientów, prowadzenie "historii kredytowej" kredytobiorców

Ustawienie funkcji kontroli w procesach obsługi wniosków kredytowych

Sporządzanie raportów o statusach pochodzenia tych czy innych dokumentów i regularnego wysyłania takich raportów kierownikom

Ustawienie regularnych przypomnień współpracownikowi w razie niewykonania zadania w określonym czasie, z możliwością wysłania wiadomości jego kierownikowi

Integracja z innymi systemami bankowymi i serwisami do organizowania koncepcji "jedynego klienta"

Elastyczny podział praw dostępu w zależności od roli i stanowiska współpracownika, jednostki strukturalnej, typu dokumentu, segmentu klienta

Centralizowany magazyn danych dotyczący grup firm, kredytobiorców, wniosków kredytowych i indykatorów, limitów kredytowych, kowenantów, obiektów zastawu; wszelkie informacje przechowywane są centralizowanie, dostępne dla użytkowników zgodnie z zakresem ich obowiązków

Wyszukiwanie dokumentów w magazynie według różnych atrybutów, możliwość eksportowania wyników do MS Excel

Zalety systemu:

sX-Space.Сredit
Adaptacja decyzji zgodnie z prawem lokalnym, lokalizacja w języku zleceniodawcy, wdrożenie, szkolenie partnerów lokalnych
sX-Space.Сredit
Szerokie możliwości w zakresie ustawienia decyzji i jej rozwoju: opracowanie własnych procesów, raportów, wzorców bez programowania
sX-Space.Сredit
Potężne możliwości integracyjne: System może być integrowany z każdymi systemami i portalami obsługującymi narzędzia integracji, na przykład systemem elektronicznego obiegu dokumentów, portalem wewnętrznym itp.
sX-Space.Сredit
Możliwość rozmieszczenia systemu w chmurze lub na serwerach zleceniodawcy
sX-Space.Сredit
Kryptograficzna ochrona informacji, obsługa KPE
sX-Space.Сredit
Adaptacyjne wzornictwo dla pracy na przenośnych urządzeniach i tabletach
Zgoda na zbieranie, przetwarzanie i przechowywanie Twoich danych osobowych oraz plików cookies
Dane służą do usprawnienia pracy z naszym serwisem oraz statystyk korzystania z serwisu przez odwiedzających. Informacje na temat wykorzystania Twoich danych znajdziesz na stronie «Polityka poufności» oraz «Cookies»
Skontaktować z nami Skontaktować z nami