Центр предоставления административных услуг | sX-Space.Government: CŚUA предназначена для автоматизации приема запросов от граждан и юридических лиц на оказание административных услуг, их обработки и выдачи итоговых документов. Использование этого модуля упрощает процесс подачи заявок, сокращает время и затраты на обработку заявок, позволяет подключаться к внешним организациям и улучшает контроль и отчетность.

Wdrożenie Centrum Świadczenia Usług Administracyjnych | sX-Space.Government: CŚUA zapewni maksymalną poprawę komunikacji między CŚUA a wnioskodawcami, przyspieszy proces przeglądu i otrzymywania gotowych dokumentów, zwiększy dyscyplinę wykonawczą pracowników.

Funkcjonalność:

Tworzenie elektronicznej karty dokumentu: wszystkie informacje są wprowadzane bezpośrednio elektronicznie przez operatora CŚUA

Automatyczne drukowanie formularza wniosku na podstawie wnioskodawcy i wybranych danych
usługi administracyjnej

Automatyczna lista wymaganych dokumentów w zależności od wybranej usługi

Automatyczne tworzenie formularzy drukarskich: dokumenty otrzymane od wnioskodawcy i kontrola ich dostępności, listy polecające, zgoda na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych, potwierdzenia płatności itp.

Skanuj dokumenty bezpośrednio z karty elektronicznej i automatycznie dołączaj do niej

Automatyczne generowanie numeru rejestracyjnego

Rozliczanie transmisji oryginalnych dokumentów

Obsługa partii (masowego) przetwarzania dokumentów wysyłanych do organu administracyjnego i otrzymujących odpowiedzi

Automatyczne wysyłanie wiadomości e-mail i SMS do wnioskodawców

Telegram bot, Viber bot - możliwość uzyskania pomocy i uproszczenia świadczenia usług administracyjnych (informacje o CŚUA, usługach, kolejce, sprawdzanie statusu przeglądu aplikacji, odbieranie wiadomości, aktualności)

Połączenie do innych dokumentów, zapisywanie różnych wersji dokumentów (obsługa wersji)

Proces biznesowy przetwarzania dokumentów, który może obejmować tworzenie, rejestrację, wykonywanie, udzielanie odpowiedzi pośrednich i końcowych, raportowanie, kontrolę czasu itp.

Zalety systemu:

sX-Space.Government: CŚUA
Dostosowanie rozwiązania do lokalnych ustawodawstwo, lokalizacja w języku Klient, wdrożenie, szkolenie lokalnych partnerów
sX-Space.Government: CŚUA
Wdrożenie scentralizowane: wdrożenie w chmurze w całym kraju i łączność z dużą społecznością za pośrednictwem rządowych programów rozwoju
sX-Space.Government: CŚUA
Instalacja lokalna / chmury prywatne: do wdrożenia w określonym regionie
sX-Space.Government: CŚUA
Szerokie możliwości dostosowywania i programowania: opracowywanie niestandardowych procesów, niestandardowe formularze raportów bez programowania
sX-Space.Government: CŚUA
Potężne możliwości integracji: moduł CŚUA ma możliwość interakcji z dowolnym Elektronicznym systemem zarządzania dokumentami i portałami, obsługującymi narzędzia integracyjne. Maksymalną wydajność osiąga elektroniczny system zarządzania dokumentami sX-Space.Government. Pełna integracja z wersją ECW OWW 2.0 i elektronicznym systemem interakcji „Trembita”, co odzwierciedla strategię budowania "Państwa w smartfonie"
sX-Space.Government: CŚUA
Wykorzystanie nowoczesnych technologii identyfikacji użytkowników: identyfikator banku, identyfikator mobilny lub wykwalifikowany e-podpis (WEP)
Zgoda na zbieranie, przetwarzanie i przechowywanie Twoich danych osobowych oraz plików cookies
Dane służą do usprawnienia pracy z naszym serwisem oraz statystyk korzystania z serwisu przez odwiedzających. Informacje na temat wykorzystania Twoich danych znajdziesz na stronie «Polityka poufności» oraz «Cookies»
Skontaktować z nami Skontaktować z nami