Elektroniczny system zarządzania dokumentami dla biznesu | sX-Space.Business – to system elektronicznego obiegu dokumentów dla firm handlowych i organizacji, instytucji finansowych i firm ubezpieczeniowych zawierający klasyczny obieg dokumentów i podstawowe funkcje zarządzania.

WdrożenieElektroniczny system zarządzania dokumentami dla biznesu | sX-Space.Business umożliwi automatyzację wszystkich procesów biurowości i wewnętrznego obiegu dokumentów, przyśpieszenie wykonania pracy rutynowej przez współpracowników, minimalizację błędów podczas pracy z dokumentami i zwiększenie dyscypliny wykonawczej.

Funkcje:

Funkcje:
 • Wygodne Konto osobowe współpracownika: agregacja zadań, dokumentów, odniesień do zasobów zewnętrznych, katalog procesów biznesowych
 • Potężne środki opracowania zadań: odbiór z uwzględnieniem priorytetu, kontrola ich wykonania, naoczna wizualizacja przeterminowanych i których okres wykonania się zbliża
 • Dokumenty wewnętrzne: korespondencja wewnętrzna, przetwarzanie zgłoszeń, dokumenty kadrowe, memoriały, wewnętrzne dokumenty normatywne i in. Elastyczne ustawienie wzorców dokumentów. Zręczny konstruktor marszrut uchwalenia, podpisania i wykonania dokumentów, ustawienia kontroli wykonania (w tym cyklicznego)
Funkcje:
 • Umowy: uchwalenie i podpisanie umów, umów dodatkowych, specyfikacji, protokołów, faktur i in., obsługa wzorców dokumentów, możliwości wspólnej pracy nad projektem umowy. Przypomnienie o prolongowaniu, obsługa odbiegu dokumentów z kontrahentami zgodnego z prawem
 • Zarządzenia i rozporządzenia: uchwalenie i podpisanie, obsługa wzorców dokumentów, wykonanie, kontrola wykonania, zapoznanie się
 • Protokoły: opracowanie zebrań, spotkań, porozumień, formułowanie zapytań i decyzji, uchwalenie i podpisanie, obsługa wzorców dokumentów, wykonanie, kontrola wykonania
Funkcje:
 • Dokumenty zewnętrzne: opracowanie korespondencji, rozpatrzenie, wykonanie i kontrola, obsługa kodów kreskowych, integracja z pocztą elektroniczną i systemami zewnętrznego obiegu dokumentów zgodnie z prawem
 • Dokumenty wyjściowe: opracowanie korespondencji, kontakt z dokumentem zewnętrznym, uchwalenie i podpisanie, obsługa wzorców dokumentów, integracja z pocztą elektroniczną i systemami zewnętrznego obiegu dokumentów zgodnego z prawem
 • Moduł kadrowy, blok procesów HR
Funkcje:
 • Możliwość ustawienia własnych marszrut procesów biznesowych w potężnym konstruktorze, który obsługuje notację BPMN 2.0
 • Obsługa położenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego (KPE) i jego wizualizacja w dokumencie
 • Boty do platform Viber i Telegram
Dodatkowe funkcje:
 • Zarządzanie i kontrola cyklu życiowego dokumentów: stworzenie, przechowywanie, redagowanie, dodawanie plików, zarządzanie wersjami, rejestracja, uchwalenie, podpisanie, wykonanie, archiwizowanie, przekazanie itp.
 • Skanowanie dokumentów papierowych (w tym na skanerze przepływowym), druk i rozpoznawanie barkodów i kodów QR
 • Funkcjonał zastąpienia współpracownika: kierownik-pomocnik i kierownik-zastępca
Dodatkowe funkcje:
 • Uchwalenie dokumentów: równoległe, konsekwentne, mieszane
 • Rozszerzone wyszukiwanie dokumentów (w tym pełnotekstowe, według treści dokumentów) z uwzględnieniem morfologii
 • Kalendarz wydarzeń, rezerwowanie zasobów (sale spotkań, rzutniki, wyświetlacze itp.), integracja z kalendarzami Microsoſt Exchage, Google Calendar
Dodatkowe funkcje:
 • Podsystem zarządzania rolami i prawami użytkowników, integracja z LDAP/Active Directory do uwierzytelnienia i przeznaczenia praw dostępu
 • Integracja z usługami w chmurze Google Drive/Google Document, obsługa pakietu OnlyOffice z możliwością wspólnej pracy
Dodatkowe funkcje:
 • Potężne środki spisywania raportów, duża ilość wbudowanych wzorców, w tym - z dyscypliny wykonawczej. Integracja paneli analityki biznesowej i jej wizualizacja
 • Obsługa wielopoziomowego wersjonowania dokumentów z możliwością zestawienia zmian

Zalety systemu:

sX-Space.Business
Wdrożenie centralizowane i lokalne: możliwość rozmieszczenia decyzji w chmurze lub infrastrukturze Zleceniodawcy, budowa rozwiązań hybrydowych
sX-Space.Business
Możliwość podłączenia jednostek terytorialnych i jednostek stowarzyszonych
sX-Space.Business
Szerokie możliwości w zakresie ustawienia decyzji i jej rozwoju: opracowanie własnych procesów, raportów, wzorców elektronicznych i wzorców dokumentów bez programowania
sX-Space.Business
Integracja z innymi systemami informacyjnymi, obecność potężnych otwartych API (REST, SOAP, dynamiczna realizacja standardu CMIS) do szybkiej integracji
sX-Space.Business
Wykorzystanie Bank ID, Mobile ID lub KPE, obsługa uwierzytelnienia dwupoziomowego
sX-Space.Business
Ochrona informacji – szyfrowanie danych (zarówno podczas przesyłania w sieci jak i w miejscu przechowywania dokumentów oraz metadanych)
sX-Space.Business
Dynamiczna praca za pośrednictwem przeglądarki („cienki klient”), nowoczesne wzornictwo adaptowane do pracy na przenośnych urządzeniach. Osobne aplikacje mobilne dla iOS i Android z obsługą trybu offline
sX-Space.Business
Bardzo wysoka szybkość działania – w razie obecności wystarczającej mocy i kanałów łączności czas wyświetlenia większości wyświetlaczy Systemu – do 2 sekund
sX-Space.Business
Powiększenie poziomowe i pionowe oraz możliwość budowy konfiguracji failover dla zagwarantowania jakości obsługi użytkowników. Zapewniony komfort w razie jednoczesnej pracy dziesiątków tysięcy użytkowników
sX-Space.Business
Rozwiązanie oparte jest na platformie z otwartym kodem Alfresco Community Edition, który umożliwia wdrożenie Systemu na całkiem darmowym steku oprogramowania bez konieczności zakupu dodatkowych licencji
Zgoda na zbieranie, przetwarzanie i przechowywanie Twoich danych osobowych oraz plików cookies
Dane służą do usprawnienia pracy z naszym serwisem oraz statystyk korzystania z serwisu przez odwiedzających. Informacje na temat wykorzystania Twoich danych znajdziesz na stronie «Polityka poufności» oraz «Cookies»
Skontaktować z nami Skontaktować z nami