Informacyjno-analityczne rozwiązania zostały zaprojektowane, aby zapewnić informacyjno-analityczne wsparcie decyzji menedżerskich. W systemach realizowane wzory do naśladowania dystrybucji praw dostępu użytkowników. Projekt decyzji może być wykonany z uwzględnieniem jednolitego stylu zasobów internetowych organów władzy państwowej i zapewnia wygodny dostęp do elementów interfejsu użytkownika, w tym do elementów sterowania. Rozwiązania są przeznaczone dla kierownictwa kraju, ministerstwa statystyki, izba księgowej, krajowych ekspertów i tym podobne.

Wdrożenie technologii Informacyjno-analitycznych rozwiązań pozwoli zapewnić wysoki poziom świadomości urzędników o wydarzeniach w kraju, zautomatyzować procesy gromadzenia, przechowywania i prezentacji danych w postaci wykresów, diagramów, map, matryc, tabel itp.

Funkcjonalność:

Gabinet elektroniczny

Moduł do prezentacji danych zagregowanych z różnych źródeł. Zautomatyzowane generowanie raportów, możliwość uzyskania szczegółowych raportów z różnych kierunków, wskaźniki powiadomień o zdarzeniach.

Podsystem analityczny

Zaprojektowany do utrzymywania, sprawdzania poprawności, a następnie publikowania w centralnym repozytorium zbiorów bieżących danych przechowywanych na listach w witrynach platform docelowych. Każda witryna jest odpowiedzialna za utrzymanie określonej sekcji danych i ma osobne ustawienia dostępu administracyjnego.

Scentralizowane przechowywanie

Zaprojektowany do przechowywania danych, które zostały wcześniej zweryfikowane przez odpowiedzialnych moderatorów w podsystemie analitycznym i oznaczone do publikacji w centralnej bazie danych. Dane przechowywane w centralnej bazie danych są dostępne do agregacji i prezentacji użytkownikom.

Zalety rozwiązań:

Informacyjno-analityczne rozwiązania
Modułowość. Podział funkcjonalnych części rozwiązania na niezależne moduły zgodnie z celem ich komponentów.
Informacyjno-analityczne rozwiązania
Niepodległość. Każdy moduł systemu jest pełnoprawną jednostką funkcjonalną i może wykonywać swoje funkcje bez konieczności jednoczesnej pracy innych modułów.
Informacyjno-analityczne rozwiązania
Elastyczność i dostępność. Każdy moduł systemu ma możliwość interakcji z innymi modułami, które mogą być utworzone i skonfigurowane zgodnie z ustalonymi procedurami współdziałania.
Informacyjno-analityczne rozwiązania
Stabilność. Każdy moduł, zawierający szczególnie wysoko obciążone i / lub krytyczne dane / narzędzia istnieje w ramach wyodrębnionej sprzętowo-programowej ekosystemu (serwer, system operacyjny, oprogramowanie, środki bezpieczeństwa). Moduły są odporne na wysokie obciążenia
Informacyjno-analityczne rozwiązania
Operatywność. Wszystkie operacje dotyczące konfiguracji i utrzymania systemu w dobrym stanie proste, intuicyjne i szybkie w wykonaniu
Informacyjno-analityczne rozwiązania
Możliwość wykorzystania systemu w chmurze lub na serwerze klienta
Zgoda na zbieranie, przetwarzanie i przechowywanie Twoich danych osobowych oraz plików cookies
Dane służą do usprawnienia pracy z naszym serwisem oraz statystyk korzystania z serwisu przez odwiedzających. Informacje na temat wykorzystania Twoich danych znajdziesz na stronie «Polityka poufności» oraz «Cookies»
Skontaktować z nami Skontaktować z nami