Управление контрактами | sX-Space.Contract для Office 365 – современное решение для ведения договорной деятельности компании, позволяющее ускорить процессы согласования и подписания контрактных документов, обеспечить их организованное и надежное хранение, автоматизировать процессы аккредитации контрагентов. и, наконец, снизить общие расходы на документооборот. Автоматизация охватывает все ключевые действия и этапы процесса заключения контракта – от проверки и аккредитации подрядчика, инициирования, утверждения и подписания проекта контракта до контроля договорных обязательств с автоматическими напоминаниями о продлении или прекращении.

Wdrożeniową Zarządzanie kontraktami | sX-Space.Contract for Office 365 pozwala znacznie zaoszczędzić czas i zasoby na prowadzeniu działań kontraktowych, uprościć interakcję z kontrahentami, zautomatyzować wszystkie kluczowe etapy procesu kontraktowego, pozwala wszystkim uczestnikom pracować nad jednym dokumentem w tym samym czasie, minimalizuje ryzyko utraty kontraktu i gwarantuje śledzenie wszystkich zmian.

Cechy funkcjonalne:

Zezwala na automatyzację procesów prowadzenia dokumentacji kontraktowej (umowa, dodatkowa umowa, specyfikacja, akt, załącznik itp.)

Zezwala na automatyzację procesów prowadzenia dokumentacji kontraktowej (umowa, dodatkowa umowa, specyfikacja, akt, załącznik itp.)

Integracja procesu weryfikacji kontrahenta z serwisem online YouControl

Automatyczne przypominanie o ponownej akredytacji kontrahenta

Wsparcie standardowych i niestandardowych szablonów dokumentów kontraktowych i procesów ich zatwierdzenia/ podpisania. Automatyczne wyznaczanie trasy przejścia dokumentu w zależności od rodzaju umowy, kwoty, waluty lub innych warunków

Automatyczne generowanie i wypełnianie szablonów DOCX, XLSX dokumentów kontraktowych na podstawie danych zawartych w karcie dokumentu

Możliwość ręcznej edycji bloków w generowanych dokumentach dostępnych do edycji

Obecność konstruktora zatwierdzeń, co zezwala na dopasowanie tras zatwierdzenia z jakąkolwiek liczbą etapów i zatwierdzających, zatwierdzeniem paralelnym lub sekwencyjnym

Możliwość „zdalnego” wykonania funkcji zatwierdzenia (poza biurem)

Wsparcie wspólnej jednoczesnej edycji dokumentu przez zatwierdzających, dodawania komentarzy i dołączania dodatkowych plików w procesie zatwierdzenia

Możliwość edycji dokumentów online bez zainstalowania pakietu oprogramowania na urządzeniu użytkownika

Rejestracja wszystkich czynności w historii dokumentu, kontrola wersji i wydań dokumentów

Wsparcie zautomatyzowanego i ręcznego formowania numerów rejestracyjnych dokumentów kontraktowych zgodnie z ustalonymi regułami

Operatywne poszukiwanie dokumentów w systemie według różnych atrybutów

Śledzenie statusów, okresów i statusów wykonania obowiązków umownych, z funkcją przypominania i możliwością automatycznego przedłużenia

Zalety systemu:

sX-Space.Contract for Office 365
Zmniejszenie czasu na opracowywanie i zatwierdzanie pakietu dokumentacji kontraktowej
sX-Space.Contract for Office 365
Ułatwienie współdziałania pracowników różnych działów w procesie pracy z umowami
sX-Space.Contract for Office 365
Systematyzacja i klasyfikacja wszystkiej kontraktowej działalności przedsiębiorstwa
sX-Space.Contract for Office 365
Możliwość „zdalnego” zatwierdzenia umów (poza biurem)
sX-Space.Contract for Office 365
Eliminacja błędów związanych z przeglądaniem starych wersji dokumentów
sX-Space.Contract for Office 365
Możliwość śledzenia ruchu umowy, eliminacji incydentów związanych z jej stratą
sX-Space.Contract for Office 365
Znaczne zmniejszenie czasu na poszukiwanie dokumentów, optymalizacja czasu pracy pracowników
sX-Space.Contract for Office 365
Zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności przechowywania dokumentacji, rozgraniczenie praw dostępu do niej
sX-Space.Contract for Office 365
Wsparcie integracji z innymi systemami informacyjnymi przedsiębiorstwa, synchronizacja z istniejącymi procesami biznesowymi
sX-Space.Contract for Office 365
Zapewnienie przejrzystości procesu zatwierdzania dokumentacji kontraktowej
Zgoda na zbieranie, przetwarzanie i przechowywanie Twoich danych osobowych oraz plików cookies
Dane służą do usprawnienia pracy z naszym serwisem oraz statystyk korzystania z serwisu przez odwiedzających. Informacje na temat wykorzystania Twoich danych znajdziesz na stronie «Polityka poufności» oraz «Cookies»
Skontaktować z nami Skontaktować z nami