Корпоративный портал организации создает единое информационное пространство для совместной работы пользователей.

Wdrożenie portalu korporacyjnego pozwoli połączyć wszystkie elementy informacji korporacyjnych i ułatwić pracę zarówno kierownictwa, jak i zwykłych użytkowników, stworzyć jedno okno użytkowania innymi zasobami informacyjnymi organizacji, zwiększyć bezpieczeństwo informacji.

Funkcjonalność:

Gabinet osobisty pracownika - pojedynczy punkt wejścia, wszystkie zadania są dostępne w biurze jednego użytkownika

Informacyjna strona główna organizacji, która jest podzielona na jednostki tematyczne (struktura organizacyjna, kontakty z pracownikami, aktualności, ogłoszenia, kalendarz wydarzeń)

Wyszukaj wszystkie przyjazne dla użytkownika zasoby informacyjne, archiwa, witryny, w tym wyszukiwanie pełnotekstowe i wyszukiwanie atrybutów

Projektowanie i zarządzanie procesami biznesowymi (przetwarzanie wniosków urlopowych, układanie listów szpitalnych itp.)

Moduł personalny (wolne miejsca w jednostkach organizacyjnych i departamentalnych, kwestionariusze), informacje o ocenach pracowników

Service Desk - automatyzacja zgłoszeń do obsługi klienta

Scentralizowane monitorowanie operacji systemu, dziennik kontroli

Skonsolidowane raportowanie, wywiad gospodarczy

Zarządzaj szablonami dokumentów, katalogami, instrukcjami

Pojedynczy mechanizm digitalizacji dokumentów papierowych (skanowanie strumieniowe i skanowanie nieprzesyłające), obsługa WEP

Możliwości administratora: zarządzanie strukturą, treścią, dostępem do sekcji portalu

Model roli dla praw dostępu: użytkownicy wewnętrzni, podmioty stowarzyszone, moderatorzy, administratorzy

Wielojęzyczny interfejs, wewnętrzny czat, obsługa integracji z platformami botów

Zalety systemu:

Portal korporacyjny
Szerokie możliwości rozwoju: własne opracowanie procesów, raportów i formularzy, bez programowania
Portal korporacyjny
Potężne możliwości integracyjne: dzięki otwartemu API system posiada możliwość integracji z innymi systemami obsługującymi narzędzia integracji
Portal korporacyjny
Możliwość wykorzystania systemu w chmurze lub na serwerze klienta
Portal korporacyjny
Projektowanie adaptacyjne
Zgoda na zbieranie, przetwarzanie i przechowywanie Twoich danych osobowych oraz plików cookies
Dane służą do usprawnienia pracy z naszym serwisem oraz statystyk korzystania z serwisu przez odwiedzających. Informacje na temat wykorzystania Twoich danych znajdziesz na stronie «Polityka poufności» oraz «Cookies»
Skontaktować z nami Skontaktować z nami