Система электронного документооборота для бизнеса: Office 365 | sX- Space.Business для Office 365 – система электронного документооборота в облаке SharePoint Online и Office 365. Система включает классический документооборот и базовые функции управления, обеспечивает прозрачность, контроль и управление выполнением автоматизированных процессов внешнего и вывода документы, внутренняя переписка, а также организационные документы и администрирование, контракты, создание электронного архива документов и т. д.

Elektroniczny system zarządzania dokumentami dla biznesu: Office 365 | sX- Space.Business for Office 365 zbudowany na bazie platformy SharePoint Online z wykorzystaniem narzędzi wizualnych Microsoft PowerApps i Flow, które nie wymagają napisania kodu programowego. Niniejsze narzędzia mają szerokie możliwości ustawienia logiki biznesowej i procesów roboczych do przekształcenia ręcznych procesów przetwarzania dokumentów w cyfrowe zautomatyzowane procesy biznesowe.

Funkcje:

Funkcje:
 • Biurowość: opracowanie dokumentów zewnętrznych, dokumentów wewnętrznych, korespondencji wewnętrznej, umów, dokumentów normatywno-prawnych i organizacyjno-administracyjnych, tworzenie archiwum elektronicznego dokumentów, kontrola wykonania dokumentów i rezolucji itp.
 • Funkcjonał przygotowania i uchwalenia dokumentów elektronicznych
Funkcje:
 • Pomoc w razie wspólnej pracy nad dokumentami zasobami platformy Microsoft Office Online – redagowanie i adnotowanie
 • Podłączenie typowych wzorców dokumentów Word z synchronizacją atrybutów karty i dokumentu
Funkcje:
 • Funkcjonał zastosowania rezolucji dla dokumentów, tworzenie zadań, ich wykonanie i kontrola
 • Obsługa zasobów podpisów cyfrowych i kwalifikowanych podpisów elektronicznych
 • Strukturyzowane Archiwum dokumentów elektronicznych
Dodatkowe funkcje:
 • Możliwość nadania dostępu do uchwalenia dokumentów współpracownikom kontrahenta (użytkownicy-goście)
 • Podłączenie typowych i ustawienie własnych marszrut uzgodnienia
 • Podsystem notyfikacji o wydarzeniach w Systemie
Dodatkowe funkcje:
 • Funkcjonał uchwalenia w kliencie poczty
 • Klient sieci (adaptacyjne wzornictwo) i klient mobilny
 • Funkcjonał zapoznania się z dokumentami
Dodatkowe funkcje:
 • Wyszukiwanie dokumentów, kontrahentów według atrybutów
 • Integracja z Azure Active Directory
 • Raporty i panele monitoringu Power BI
Dodatkowe funkcje:
 • Środki integracji z portalami wewnętrznymi i zewnętrznymi, systemami ewidencji i innymi systemami instytucji
 • Funkcjonał administrowania
Dodatkowe funkcje:
 • Moduły pracy z kodem kreskowym i kodem QR
 • Praca z kwalifikowanym podpisem elektronicznym (KPE) i inne

Zalety systemu:

sX- Space.Business for Office 365
Wykonany z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, uwzględnia ostatnie tendencje w zakresie tworzenia i wdrożenia systemów informacyjnych i może być (w razie konieczności) adaptowany dla określonej instytucji
sX- Space.Business for Office 365
Oparty na usługach w chmurze, integrowany z innymi usługami/aplikacjami Office 365, na przykład Outlook, Word, Excel, Power BI i innymi
sX- Space.Business for Office 365
Wykorzystanie technologii chmury pozwała pracować z współpracownikami nad jednym dokumentem w trybie offline i znacznie zmniejszyć czas na wdrożenie, obsługę i ochronę infrastruktury IT organizacji
Zgoda na zbieranie, przetwarzanie i przechowywanie Twoich danych osobowych oraz plików cookies
Dane służą do usprawnienia pracy z naszym serwisem oraz statystyk korzystania z serwisu przez odwiedzających. Informacje na temat wykorzystania Twoich danych znajdziesz na stronie «Polityka poufności» oraz «Cookies»
Skontaktować z nami Skontaktować z nami