База знаний – это автоматизированная система для создания, утверждения, публикации и организованного хранения всех нормативных и справочных материалов компании.

Продукт предоставляет сотрудникам удобный доступ к актуальным версиям нормативно-правовых документов, справочной информации, учебным материалам, стандартным шаблонам и т. Д.

Полностью автоматизированный жизненный цикл документа – создание, утверждение, публикация, снятие с обращения; интеграция с системой документооборота позволяет публиковать утвержденные документы определенных типов в Базе знаний.

Wdrożenie Bazy wiedzy zezwala na znaczne zmniejszenie czasu, którego pracownicy potrzebują do wyszukiwania informacji aktualnych, zarządzających, referencyjnych, szkoleniowych oraz do znacznej poprawy jakości procesów wewnętrznych i produkcyjnych dzięki organizacji scentralizowanego gromadzenia i ponownego wykorzystania wiedzy wewnątrz firmy.

Cechy funkcjonalne:

Wielopoziomowy magazyn dokumentacji normatywno-referencyjnej z elastycznym rozgraniczeniem praw dostępu do dokumentów w zależności od roli i stanowiska pracownika, rodzaju dokumentu (publiczny lub niepubliczny), jego rodzaju i statusu

Tworzenie dokumentów normatywno-referencyjnych na podstawie szablonów z zautomatyzowanym wypełnianiem pół szablonu na podstawie informacji zawartych w elektronicznym formularze dokumentu

Automatyczne publikowanie dokumentu zatwierdzonego w systemie obiegu dokumentów (na przykład, zarządzania, postanowienia itp.) w odpowiednim miejscu struktury Bazy wiedzy w zależności od atrybutów dokumentu

Wsparcie własnych procesów zatwierdzenia i publikowania dokumentów bezpośrednio w Bazie wiedzy, możliwość podpisania zatwierdzonych dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym i elektronicznym podpisem cyfrowym

Możliwość przechowywania pakietów dokumentów różnych rodzajów (Word, PDF, Excel, PowerPoint, Visio) w granicach jednego dokumentu normatywno-referencyjnego. Funkcja automatycznego tworzenia niezmiennych kopii dokumentów, w tym w formacie przeznaczonym do długotrwałego przechowywania (PDF/А)

Przeglądanie dokumentów elektronicznych jakichkolwiek formatów bezpośrednio z karty dokumentu, bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania. Możliwość wprowadzenia zakazu przechowywania pewnych rodzajów dokumentów na komputerach użytkowników i udzielenia zezwolenia tylko na przeglądanie treści w interfejsie internetowym

Integracja z innymi systemami informacyjnymi, możliwość publikowania dokumentów, na przykład, na wewnętrznym/zewnętrznym portalu organizacji po zakończeniu procesu zatwierdzenia

Funkcja dwustronnej komunikacji (odeslań) między różnymi dokumentami

System automatycznej kontroli okresów aktualności dokumentów. Możliwość automatycznej wysyłki komunikatów i zadań odpowiedzialnym pracownikom po zakończeniu okresu aktualności dokumentu

Obecność pełnego cienkiego klienta z wygodnym designem dopasowanego do pracy na urządzeniach mobilnych

Potężne możliwości wyszukiwania i nawigacji – wielokryterialne wyszukiwanie według atrybutów (w tym wyszukiwanie w treści dokumentu), nawigacji według hierarchii Bazy wiedzy i według chmury tagów. Eksportowanie wyników wyszukiwania do Excel

Zalety systemu:

Baza wiedzy
Wygodny interfejs internetowy dopasowany do pracy na urządzeniach mobilnych
Baza wiedzy
Obecność klientów mobilnych dla platform Android та iOS ze wsparciem pracy w trybie offline (bez dostępu do Systemu)
Baza wiedzy
Możliwość umieszczenia rozwiązania w chmurze i własnych centrach danych Zamawiającego
Baza wiedzy
Pełny system zarządzania dokumentami – wersjonowanie, elastyczne dostosowanie praw dostępu, wsparcie konwersji dokumentów do niezmiennego formatu
Baza wiedzy
Szerokie możliwości dostosowania Systemu dla administratorów biznesu – zarządzanie strukturą bazy, zestawami atrybutów, prawami dostępu
Baza wiedzy
Elastyczne możliwości integracji (pełne REST API), które zezwalają na publikowanie dokumentów w Bazie wiedzy i uzyskanie dostępu do dokumentów z systemów zewnętrznych
Zgoda na zbieranie, przetwarzanie i przechowywanie Twoich danych osobowych oraz plików cookies
Dane służą do usprawnienia pracy z naszym serwisem oraz statystyk korzystania z serwisu przez odwiedzających. Informacje na temat wykorzystania Twoich danych znajdziesz na stronie «Polityka poufności» oraz «Cookies»
Skontaktować z nami Skontaktować z nami