Портал наблюдательного совета | sX-Space.Board – универсальное решение, предназначенное для оптимизации рабочего процесса органов управления компании – наблюдательного совета, правления, профильных комитетов, а также для обеспечения эффективного принятия решений и контроля за их выполнением.
Решение охватывает компетенцию и способ организации деятельности органа управления и может одинаково эффективно использоваться компаниями и группами капитала различных сфер: энергетика, финансы, металлургия, машиностроение, химическая и фармацевтическая промышленность, сельскохозяйственные предприятия, розничные и сбытовые компании. , алкогольная промышленность и др.

Wdrożenie Portal rady nadzorczej | sX-Space.Board zabezpieczy szybkie rozpatrzenie i uchwalenie spraw strategicznych i administracyjnych dotyczących zarządzania firmą. Obsługa KPE i możliwość pracy w systemie w razie obecności połączenia internetowego i przeglądarki przyśpieszy rozpatrzenie nagłych spraw bezpośrednio z dowolnej lokalizacji użytkownika.

Funkcje:

Konto osobowe użytkownika – jedyny korporacyjny standard przedstawienia informacji, każde pytania dostępne są na jednym koncie

Jednotypowa logika przedstawienia informacji – jednotypowe kartki, zadania, elementy analityki biznesowej

Wyszukiwanie według kryteriów, obsługa wyszukiwania pełnotekstowego

Automatyzacja procedury złożenia zgłoszeń – sprawy do rozpatrzenia, wyjaśnienia, uzasadnienia, projekt decyzji

Konstruowanie marszrut uchwalenia zgłoszeń i zebrań

Tworzenie porządku obrad, uchwalenie przez członków rady z możliwością wnoszenia propozycji

Elektroniczny podsystem głosowania „zа”, „utrzymało się” lub „przeciw”, wnoszenie propozycji i komentarzy do projektu decyzji, wnioskowanie

Obsługa różnych rodzajów algorytmów określenia wyników głosowania, ustawienie logiki głosowania

Tworzenie protokołu zebrań, zawiadomienie wykonawców o decyzjach rady, automatyzacja zleceń i kontrola stanu ich wykonania

Elastyczne ustawienie wiadomości/przypomnień członkom rady o konieczności podjęcia wymaganych decyzji lub o zbliżających się przedsięwzięciach

Centralizowany monitoring działań w systemie, dziennik audytu

Zarządzanie wzorcami dokumentów, poradnikami, instrukcjami

Mianowanie zastępców w razie nieobecności

Możliwości dla administratorów: zarządzanie strukturą, treścią, prawami dostępu

Wielojęzykowy interfejs, obsługa KPE

Zalety systemu:

sX-Space.Board
Adaptacja decyzji zgodnie z prawem lokalnym, lokalizacja w języku zleceniodawcy, wdrożenie, szkolenie partnerów lokalnych
sX-Space.Board
Dynamiczny „cienki klient” zabezpiecza pracę systemu w każdym miejscu, w którym jest dostęp do Internetu
sX-Space.Board
Szerokie możliwości rozwoju: opracowanie własnych procesów, raportów, wzorców bez programowania
sX-Space.Board
Potężne możliwości integracyjne: dzięki otwartemu API system umożliwia integrację z innymi systemami obsługującymi narzędzia integracji. Maksymalna skuteczność pracy osiągana jest z linią produktów „sX-Space.Business”
sX-Space.Board
Możliwość rozmieszczenia systemu w chmurze lub na serwerze Zleceniodawcy
sX-Space.Board
Adaptacyjne wzornictwo z obsługą przenośnych urządzeń
Zgoda na zbieranie, przetwarzanie i przechowywanie Twoich danych osobowych oraz plików cookies
Dane służą do usprawnienia pracy z naszym serwisem oraz statystyk korzystania z serwisu przez odwiedzających. Informacje na temat wykorzystania Twoich danych znajdziesz na stronie «Polityka poufności» oraz «Cookies»
Skontaktować z nami Skontaktować z nami