Единая система для местных петиций | sX-Space.Petitions – это автоматизированная система, позволяющая жителям города (села, района, территориальной общины, района) инициировать новые и поддерживать существующие обращения в органы местного самоуправления. На основании постановления разработана система обращения в Кабинет Министров.

Przystąpienie do Jednolity system lokalnych petycji | sX-Space.Petitions (www.e-dem.in.ua) zapewni niezbędną skuteczność komunikacji między organem wykonawczym a obywatelami, zwiększy dyscyplinę egzekwowania prawa i przejrzystość przeglądu petycji.

Funkcjonalność:

Elektroniczna rejestracja obywateli chcących utworzyć lub podpisać petycję

Możliwość stworzenia nowej petycji elektronicznej z samorządami lokalnymi

Informowanie obywateli o procedurze składania e-petycji z uwzględnieniem specyfiki konkretnego organu samorządu lokalnego

Publikacja utworzonych petycji i zapewnienie możliwości zbierania podpisów, ustalenie czasu podpisania zgodnie z procedurą ustaloną dla określonego organu samorządu terytorialnego (termin zbierania i liczba podpisów)

Możliwość wyszukiwania petycji elektronicznych

Składanie petycji, które otrzymały wymaganą liczbę podpisów do rozpatrzenia przez odpowiedni organ samorządu terytorialnego, wraz z informacją o dacie rozpoczęcia i zakończenia odbioru podpisu, całkowitej liczbie i liście osób, które podpisały petycję elektroniczną

Składanie petycji elektronicznych, które nie otrzymały wymaganej liczby podpisów do władz lokalnych do rozpatrzenia jako petycja elektroniczna

Publikacja informacji o wynikach elektronicznego przeglądu petycji przez samorząd

Publikowanie na oficjalnej stronie internetowej informacji o petycjach, które uzyskały wymaganą liczbę głosów we właściwym czasie

Zalety systemu:

sX-Space.Petitions
Rozbudowane opcje dostosowywania, możliwość łączenia nowych społeczności terytorialnych
sX-Space.Petitions
Szerokie możliwości integracji: zewnętrzne bazy danych użytkowników, sieci społecznościowe, usługa katalogowa Active Directory
sX-Space.Petitions
Wykorzystanie najnowocześniejszych technologii identyfikacji obywateli: BankID, kwalifikowany podpis elektroniczny
sX-Space.Petitions
Generuj raporty użytkowania systemu za pomocą Google Analytics
sX-Space.Petitions
Adaptacyjny projekt
Zgoda na zbieranie, przetwarzanie i przechowywanie Twoich danych osobowych oraz plików cookies
Dane służą do usprawnienia pracy z naszym serwisem oraz statystyk korzystania z serwisu przez odwiedzających. Informacje na temat wykorzystania Twoich danych znajdziesz na stronie «Polityka poufności» oraz «Cookies»
Skontaktować z nami Skontaktować z nami