Государственный бюджет | sX-Space.Budget – электронная система взаимодействия города или других органов местного самоуправления с общественностью, направленная на вовлечение жителей в бюджетный процесс путем принятия решения о распределении части средств местного бюджета путем подачи соответствующих проектных заявок и проведения открытого общественное голосование. Система призвана автоматизировать процесс проведения конкурсов государственного бюджета для обеспечения открытости и прозрачности деятельности исполнительных органов в сфере распределения средств местного бюджета.

Jeśli chcesz zwiększyć poziom zainteresowania mieszkańców krajobrazem miasta lub społeczności, stworzyć skuteczny, przejrzysty mechanizm interakcji i poprawić warunki życia, wtedy przystąpienie do Budżet publiczny | sX-Space.Budget – dokładnie to, czego potrzebuje twoje miasto.

Funkcjonalność:

Elastyczne ustawianie zasad głosowania dla każdej społeczności

Utworzenie i złożenie nowego projektu do połączonego organu samorządu terytorialnego, możliwość wyszukiwania projektów

Ocenianie projektów według rodzaju i wielkości (duże lub małe)

Możliwość ograniczenia głosowania tylko do członków społeczności

Skalowanie systemu zgodnie ze strukturą społeczności: wieś, miasto, powiat, społeczność terytorialna, region

Przejrzysty wyświetlacz postępu głosowania

Publikacja utworzonych projektów, zbieranie podpisów z ustaleniem czasu podpisania zgodnie z porządkiem ustalonym dla określonego organu samorządu terytorialnego

Wyniki głosowania i informacje o projekcie są publikowane na oficjalnej stronie społeczności

Głosowanie z terminali bankowych

Możliwość importowania głosowania w formie papierowej

Integracja z innymi systemami samorządu lokalnego

Tworzenie raportów analitycznych

Zalety systemu:

sX-Space.Budget
Możliwość rozwoju, połączenie nowych organów samorządu lokalnego
sX-Space.Budget
Osiągnięcie maksymalnej wygody dla obywateli, oszczędność budżetu. System zapewnia przejrzystość procesów, promuje zaufanie i efektywność pracy jednostek samorządu terytorialnego przy rozpatrywaniu projektów i przeprowadzaniu konkursów
sX-Space.Budget
Wykorzystanie nowoczesnych technologii identyfikacji obywateli: identyfikator bankowy, identyfikator mobilny lub kwalifikowany podpis elektroniczny
sX-Space.Budget
Adaptacyjny projekt
Zgoda na zbieranie, przetwarzanie i przechowywanie Twoich danych osobowych oraz plików cookies
Dane służą do usprawnienia pracy z naszym serwisem oraz statystyk korzystania z serwisu przez odwiedzających. Informacje na temat wykorzystania Twoich danych znajdziesz na stronie «Polityka poufności» oraz «Cookies»
Skontaktować z nami Skontaktować z nami