Кабинет пользователя – единственная точка доступа сотрудников к внутреннему корпоративному пространству, обеспечивающая быстрый и легкий доступ ко всем задачам, процессам, документам, социальным сетям, системным модулям компании и многим функциям, доступным сотруднику. Кабинет сотрудника – это виртуальное рабочее место, в котором есть все необходимое для комфортной и эффективной работы.

Wdrożenie Biura pracownika ułatwi i przyspieszy pracę pracowników poprzez podwyższenie komfortu wyszukiwania i dostępu do zadań, wniosków, dokumentów i modułów organizacji, a także poprzez zwiększenie skuteczności i zaangażowania personelu.

Cechy funkcjonalne:

Jedyny wykaz zadań, ich grupowanie według kategorii, statusu wykonania oraz innych atrybutów

Kontrola nad wykonaniem zadań przez system i przez kierownika

Delegacja zadań na czas nieobecności I tworzenie zadań dla pracowników

Praca z organizacyjną strukturą spółki

Szerokie możliwości wyszukiwania w systemie wewnętrznym i zewnętrznym

Kalendarz wszystkich wydarzeń zsynchronizowany z kalendarzem korporacyjnym

Szybki dostęp do sieci społecznościowych i modułów spółki

Tworzenie wniosków o urlop a innych dokumentów, ich przechowywanie w biurze użytkownika

Wizualizacja wskaźników skuteczności pracy pracownika

Audyt wydarzeń i odzwierciedlenie celów strategicznych pracownika i spółki

Środki do kolektywnej pracy i elastyczne procesy zatwierdzania dokumentów

Analityka biznesowa i opracowanie raportów

Zalety systemu:

Biuro użytkownika
Dostosowanie rozwiązania do przepisów prawa krajowego, lokalizacja w języku Zamawiającego, wdrożenie, szkolenie lokalnych partnerów
Biuro użytkownika
Szerokie możliwości integracji: sieci społecznościowe, inne systemy wspierające instrumenty do integracji
Biuro użytkownika
Opracowanie raportów przy użyciu Google Analytics
Biuro użytkownika
Szerokie możliwości rozwoju: opracowanie własnych procesów, raportów i szablonów dokumentów bez programowania
Biuro użytkownika
Możliwość umieszczania systemu w chmurze lub na serwerze Klienta
Biuro użytkownika
Kryptograficzna ochrona danych, wsparcie kwalifikowanego podpisu elektronicznego
Biuro użytkownika
Adaptacyjne projektowanie dla pracy na urządzeniach mobilnych i tabletach
Zgoda na zbieranie, przetwarzanie i przechowywanie Twoich danych osobowych oraz plików cookies
Dane służą do usprawnienia pracy z naszym serwisem oraz statystyk korzystania z serwisu przez odwiedzających. Informacje na temat wykorzystania Twoich danych znajdziesz na stronie «Polityka poufności» oraz «Cookies»
Skontaktować z nami Skontaktować z nami