Wsparcie gwarancyjne

Po wdrożeniu rozwiązania programowego soft Xpansion zapewnia bezpłatną obsługę gwarancyjną. Okres gwarancji na wsparcie liczony jest od daty podpisania Certyfikatu akceptacji rozwiązania programowego.

W ramach obsługi gwarancyjnej korygujemy błędy, doradzamy w zakresie działania systemów i rozwiązań oraz analizujemy parametry funkcjonowania rozwiązań programowych. Jeżeli wada lub wada wystąpi w okresie gwarancyjnym, zostanie ona usunięta w uzgodnionym przez Strony terminie.

Pod wadami (wadami) wyników Usług Wykonawcy, Strony uznają błędne działanie rozwiązania programowego, które jest sprzeczne z opisaną procedurą funkcjonowania w zadaniu technicznym, specyfikacją wymagań lub opisem funkcjonalnym rozwiązania programowego.

Wsparcie serwisowe

Firma soft Xpansion oferuje wsparcie serwisowe dla wdrożonych rozwiązań programowych. Jest to szczególnie ważne na pierwszym etapie po uruchomieniu obsługi specjalistów Klienta i po zakończeniu okresu obsługi gwarancyjnej.

Wsparcie serwisowe może obejmować następujące usługi:

  • Doradztwo w zakresie funkcjonalności rozwiązań programowych
  • Korekta błędów zidentyfikowanych podczas działania rozwiązań programowych
  • Regularne monitorowanie infrastruktury oprogramowania, serwerów przemysłowych i testowych Klienta, prowadzenie prac optymalizacyjnych w przypadku pogorszenia wydajności, selektywna kontrola wykonania rutynowych procedur przez specjalistów Klienta
  • Wsparcie dla serwerów produkcyjnych i testowych
  • Udostępnianie portalu wsparcia dla rejestracji incydentów i zarządzania wydaniami

Koszt wsparcia serwisowego uzależniony jest od wolumenu wybranych usług, ilości godzin oraz wymagań dotyczących szybkości reakcji i odpowiedzi na pytania specjalistów soft Xpansion.

Zgoda na zbieranie, przetwarzanie i przechowywanie Twoich danych osobowych oraz plików cookies
Dane służą do usprawnienia pracy z naszym serwisem oraz statystyk korzystania z serwisu przez odwiedzających. Informacje na temat wykorzystania Twoich danych znajdziesz na stronie «Polityka poufności» oraz «Cookies»
Skontaktować z nami Skontaktować z nami